Foto: Lely MechanisatieAchtergrond

Laatste week subsidie-aanvraag POP3

Jonge boeren (tot 41 jaar) kunnen nog tot 7 februari 17.00 uur een POP3-subsidie aanvragen voor investeringen in innovaties en duurzame systemen.

Na goedkeuring past de overheid tot maximaal 30% van de investering bij. 26 categorieën zijn subsidieerbaar. Naast energie- en stalsystemen komt ook mechanisatie in aanmerking, zoals:

  • techniek om plaatsspecifiek te kunnen werken (precisielandbouw)
  • mechanische mestscheiding
  • machines voor niet-kerende grondbewerking
  • machines voor mechanische onkruidbestrijding
  • machines die grondbewerking combineren met zaaien en poten in dezelfde werkgang
  • elektrische voertuigen (voor landbouwkundig gebruik)
  • automatische ruwvoermengsystemen
  • technieken tegen bodemverdichting
Automatische voermenginstallaties is een van de 26 subsidiabele categorieën. - Foto: Lely

Automatische voermenginstallaties is een van de 26 subsidiabele categorieën. – Foto: Lely

Aanmelden

Welke mogelijkheden er precies zijn, verschilt per provincie. Aanmelden gaat via RVO.nl, daarvoor is identificatie met DigiD nodig.

Het minimale subsidiebedrag is € 10.000, er is geen maximum in euro’s (wel de genoemde 30%). De helft is afkomstig van de provincie, de andere helft komt van de EU.

Naast de POP3-gelden is mogelijk ook extra subsidie beschikbaar via de MIA/Vamil-regelingen.

Beheer
WP Admin