Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Laatste controle pootaardappelen voor afleveren

Pootaardappeltelers zijn deze tijd van het jaar druk met het afleveren van pootaardappelen voor Europese en inlandse bestemmingen.

Bij de KMWP is het keuren afgerond. De begeleidende certificaten voor de consumptieteler zijn klaar en de labels liggen gereed om aan de big bags bevestigd te worden.

Terwijl zoon Bart zorgt dat de stortbak vol blijft, houdt vader Huib Vermue toezicht op het product voor het de opvoerband opgaat.

Inmiddels is Van de Waart begonnen om de administratie en benodigde certificaten op orde te brengen. Alle gegevens worden in het computersysteem ingevoerd. De map met gegevens wordt zo een papieren backup.

Het administratieve deel is afgerond en het begeleidende certificaatlabel wordt afgestempeld.

Het regende flink tijdens het laden. Er kon dan ook alleen geladen worden, omdat de vrachtauto binnen kon staan. Omdat deze partij Duitsland als bestemming heeft, moet er zorgvuldig worden geladen. De chauffeur houdt hier nauwlettend toezicht op.

Omdat het hier een bulklading met buitenlandse bestemming betreft, wordt het gesealde labelcertificaat na het laden aan de vrachtwagen bevestigd. Er kan alleen gelost worden als dit zegel wordt verbroken.

De vracht wordt afgedekt en de chauffeur kan na het uitwisselen van bonnen en certificaten zijn reis beginnen.

Bart Vermue plaatst een kist met pootgoed op de kistenkantelaar, om deze in de stortbak te legen.

Deze partij pootgoed gaat los in de vrachtauto. Om er zeker van te zijn dat het pootgoed geen besmetting in de laadbak kan oplopen, moet de laadbak vooraf grondig zijn gereinigd. Na het wassen wordt aan de laadbak een code gehecht. Deze code moet overeenkomen met de bon die de NAK heeft ontvangen. Na deze controle wordt het interieur van de laadbak door de keurmeester nog visueel geïnspecteerd.

Voor er kan worden geladen, wordt het pootgoed eerst onderworpen aan een inspectie door de NAK. Onder toeziend oog van Bart Vermue controleert NAK-keurmeester Wim van de Waart hier de maatvoering van het pootgoed.

Bij pootaardappelteler Huib Vermue in het Zeeuwse Oudelande wordt een partij Lady Rosetta-pootaardappelen geladen, met bestemming Duitsland. - Foto's: Anton Dingemanse

Een volgend adres waar Van de Waart pootgoed moet keuren, is de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder uit Wilhelminadorp op Zuid-Beveland. Hier staan big bags met pootgoed. Enkele partijen moeten gekeurd worden. Een andere partij staat gelabeld klaar om geleverd te worden. Van de Waart kijkt even of alles goed zit.

Ook hier wordt het keuringsprotocol uitgevoerd. Als onderdeel hiervan worden de poters doorgesneden, om ze te inspecteren op interne afwijkingen.

Een ander vast onderdeel van het keuren is het vaststellen van de temperatuur. Deze partij geeft bijna 11 graden aan. Omdat het toch de bedoeling is dat ze op korte termijn de grond in gaan, is deze temperatuur niet te hoog.

En dan volgt weer de onvermijdelijke administratie. Secuur worden de gegevens bij de behorende partijen pootgoed gevoegd.

Een lijst met gegevens van een willekeurige partij pootgoed.

Later komt Gijs Gunnewijk van de KMWP erbij, en worden gezamenlijk de bonnen en certificaten in orde gemaakt.

De verzamelde gegevens worden digitaal opgeslagen.

Beheer
WP Admin