Foto: Mark Pasveer AkkerbouwOpinie

‘Kwaliteit moet boven kwantiteit in pootgoedsector’

De keurmeesters van de NAK vinden op dit moment veel meer bacterieziekte in pootaardappelen dan in de afgelopen jaren. Er zijn om deze reden al veel pootgoedpercelen in klasse verlaagd. Dat kost telers veel geld, omdat pootgoedknollen in een lagere klasse ook lagere prijzen opbrengen.

Een NAK-keurmeester keurt een veld met pootaardappelen. - Foto: Mark Pasveer

Een NAK-keurmeester keurt een veld met pootaardappelen. – Foto: Mark Pasveer

In de eerste veldinspectie is al bijna 2.500 hectare pootgoed (5,9%) in klasse verlaagd. Dat is het slechtste resultaat sinds 2010. Het probleem zit ’m dit jaar hoofdzakelijk in planten die zijn aangetast door bacterieziekten die zwartbenigheid of stengelnatrot in aardappelen veroorzaken.

De oorzaak van deze problemen in het veld zijn terug te voeren op de natte omstandigheden tijdens de oogst van vorig jaar. Pootgoedtelers wachten zo lang mogelijk met de loofvernietiging om zoveel mogelijk kilo’s in de potermaten te produceren. Zij nemen daarbij het grotere risico op ongunstige rooiomstandigheden op de koop toe. Ook de consumptieaardappeltelers merken dat. Zij zien door de late oogst van vorig jaar meer opkomstproblemen.

Hogere beloning voor fijne knollen

In het belang van de gehele aardappelsector is het hoog tijd dat de pootgoedsector maatregelen treft om deze problemen tegen te gaan. Een hogere beloning voor fijne pootgoedknollen is daarin een eerste stap. De financiële prikkel moet zo groot zijn dat pootgoedtelers hierdoor worden aangespoord om eerder te beginnen aan de oogst. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in het streven naar kwaliteit boven kwantiteit.

Beheer
WP Admin