AkkerbouwOpinie

Kwaliteit in het geding

Niet op elke grond komt iedere aardappel helemaal tot zijn recht. Voor de beste kwaliteit is goede afstemming van soort en grond noodzakelijk.

De akkerbouwsector maakt turbulente tijden door. Een belangrijke ontwikkeling is dat de prijzen voor producten steeds beweeglijker, volatieler, worden. De markt krijgt meer en meer invloed. Gevolg is dat een grotere beweging ontstaat tussen hoge en lage prijzen. Tevens heeft het veranderende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) veel invloed op de sector.

Eén van de bewegingen is dat er een soort van telen in navolging van de markt ontstaat. Is de prijs van gewas A hoog, dan breidt het areaal uit. Volgend jaar is de prijs van gewas B hoog, en hup, het areaal breidt uit.

Het lijkt dan wel alsof alle gewassen door iedereen en op elke grondsoort te telen zijn. Echter hier wordt, in mijn opinie, soms te gemakkelijk tegenaan gekeken. Telen gaat niet vanzelf. Nederland is voor een groot deel afhankelijk van export; het overgrote deel van onze pootaardappelen, uien en frites wordt afgezet over de grens. Dit maakt een goede kwaliteit van ons product des te belangrijker.

De sector is sterk geworden door continu goede kwaliteit te leveren, producten van betrouwbaar en hoog niveau. Door hogere prijzen van diverse gewassen de afgelopen jaren, zie je een beweging naar uitbreiding van de teelt van die gewassen. Dit gaat te makkelijk. Ook neigen wijzigingen in het GLB naar teeltuitbreiding van consumptieaardappelen in delen van Nederland met marginalere gronden.

Een ander fenomeen is dat de huurprijzen van grond almaar stijgen. Het gevolg hiervan is dat er gronden van mindere kwaliteit worden gehuurd tegen een lagere huurprijs, bijvoorbeeld voor de teelt van pootaardappelen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het eindproduct.

Er heerst de opinie dat telen vanzelf gaat en dat alles overal groeit. Aandacht voor kwaliteit is hier op zijn plaats. Laat u niet verleiden tot toegeven op dit punt. Alleen de beste kwaliteit, een deugdelijk product en betrouwbare leverancier houden stand in goede én slechte tijden. In Nederland is de grondprijs te hoog voor bulkproductie en moeten we ons richten op het leveren van kwaliteit. Hierin zijn we sterk en dat moeten we verder uitbouwen.

Hierbij dan ook een oproep om meer aandacht te geven aan de kwaliteitsontwikkeling van gewassen. Samen met keten- en kennispartijen werken aan een perfect product, dat zich onderscheidt in de markt. Dan kunnen we de toekomst aan. Telers die zich niet richten op het leveren van kwalitatief, onderscheidend product, zijn veroordeeld tot het leveren van bulk. Zij zijn dus afhankelijk van de grillen van de wereldmarkt, met alle prijsrisico’s van dien.

Op verschillende terreinen zijn al initiatieven gestart om kennis en kwaliteit te doen toenemen. Ondernemers ontwikkelen samen met adviseurs en onderzoekers op een onafhankelijke manier kennis om teelt en product verder te verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Pootaardappelacademie. We moeten ons uitsluitend richten op het leveren van het perfecte product. Daarbij is kennis van zaken onontbeerlijk.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin