Foto: Theo Galema RundveeVideo

Video | Kunstmestvervangers voor grasland

Door het gebruik van spuiloog en mineralenconcentraat teelt melkveehouder en loonwerker Ton van Helmond in Ommel (N.-Br.) gras vrijwel zonder kunstmest.

Met één machine kan hij meerdere circulaire mestsoorten toedienen. Ton heeft zich toegelegd op het aanwenden van circulaire meststoffen en vertelt daar meer over in deze video.

Reacties

Beheer
WP Admin