Kruidenrijk graslanden, maar ook akkerranden met veel bloemen en plaatsen van heggen en struwelen blijkt gunstig te zijn voor de vlinderstand. - Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Kruidenrijk grasland gunstig voor vlinders

Boeren tellen meer vlinders op kruidenrijk grasland, in bloemrijke akkerranden en heggen.

Dat is de voorlopige conclusie van een project van boerenorganisatie LTO Noord, de Vlinderstichting en de vereniging BoerenNatuur.

“Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw”, zegt LTO Noord-bestuurder Jeroen van Wijk. “Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit.”

Meer vlinders in natuurvriendelijke akkers

Hoewel het nog te vroeg is voor harde uitspraken, maken de eerste bevindingen volgens LTO Noord duidelijk dat het voor de vlinderstand gunstig is als boeren hun akkers natuurvriendelijker maken. Dat kan bijvoorbeeld door kruidenrijke graslanden, akkerranden met veel bloemen en het plaatsen van heggen en struwelen. Bij boeren die zulke maatregelen nemen, duiken volgens de boerenorganisatie duidelijk meer vlinders op.

Lees ook: Weiden in kruidenrijk grasland op Nederlands bedrijf onderzocht

In de afgelopen vier jaar zijn voor het project al ruim 40.000 nachtvlinders geteld. De komende vijf jaar volgen nog meer tellingen. Het is de bedoeling dat dan duidelijk wordt hoe de aantallen zich precies ontwikkelen door natuurmaatregelen.

Beheer
WP Admin