Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Kritiek op Brits zuivelschap

Britse melkveehouders vinden dat het zuivelschap AHDB Dairy meer geld moet besteden aan exportactiviteiten. Op dit moment trekt het zuivelschap slechts 5% van het budget uit voor handelsontwikkeling, terwijl 70% wordt besteed aan research.

“Research is zeker van groot belang voor onze sector. Er moet echter een meer realistische verdeling van de middelen komen over alle taken die binnen het werkgebied van een zuivelschap vallen”, zegt Tim Brigstocke, directeur van de bond van melkveehouders Royal Association of British Dairy Farmers RABDF.

Hij noemt daarbij het voorbeeld van de zusterorganisatie voor de varkenshouders AHDB Pork. Met een verdeling van 35% voor research en 50% voor exportpromotie, heeft AHDB Pork de uitgaven beter verdeeld. De varkenssector heeft geleerd te leven met veel van de problemen waar we in de melkveehouderij nu mee te kampen hebben. Zij lijken een goede en effectieve sectorbenadering te hebben gevonden om de toekomst tegemoet te treden.”

‘Ernstige economische omstandigheden zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen’

Brigstocke vindt ook dat het zuivelschap te weinig soelaas biedt voor de crisis waar de melkveehouders mee worden geconfronteerd. “Ze moeten maatregelen nemen die onmiddellijk effect hebben, zodat de heffingbetalers de wereldwijde neergang kunnen overleven. De huidige ernstige economische omstandigheden waar veel melkveehouders mee te kampen hebben, zeker als ze niet in een pool voor een van de supermarkten zitten, zouden bij het zuivelschap de hoogste prioriteit moeten krijgen.”

Beheer
WP Admin