Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Kringloop centraal op open dag CZAV en Rusthoeve

De jaarlijkse open dag van coöperatie CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.), die 19 juni voor de 20e keer georganiseerd werd, stond dit jaar in het teken van kringlooplandbouw.

Een rondleiding langs de zeer uitgebreide granendemo's en proeven.

Een vast onderdeel van de open dag zijn de informatie- en discussiebijeenkomsten. Naast het jongerenprogramma was er een kennissessie met als thema kringlooplandbouw.

Guus Bergmans van BASF kijkt hier in een proef met Revysol-combinatie of er iets van ziekte in het gewas te zien is. Dat blijkt in tegenstelling met het controleveld niet het geval te zijn. Het middel Revysol wordt waarschijnlijk dit najaar toegelaten.

Bij de uien had de proef tripsbeheersing met natuurlijke vijanden interesse. Telers krijgen hierover uitleg bij de plantuien.

In de plantuien ligt een proef met Marathon, links onbehandeld en rechts behandeld. Er is geen verschil merkbaar. Dat zal tijdens de groei ook niet gebeuren. Pas aan het eind van de groei wordt het verschil merkbaar. Terwijl het loof van het onbehandelde perceel gaat strijken en afsterven blijft het behandelde perceel groen en blijft de ui daardoor langer groeien. Bij de uiendag eind augustus is meer duidelijk over het resultaat.

Een indruk van de methode. Meteen rechts van het ruggetje in het midden zijn de inmiddels vol gestoven putjes nog herkenbaar. En een bui regen tijdens de open dag bewees dat ze nog steeds functioneren. Na de bui stond in elk putje water, ook in de putjes die zo op het oog niet zichtbaar zijn.

Een voorbeeld van kringloopmogelijkheden is Bokashi, een gefermenteerd, dus niet gecomposteerd, product van organisch materiaal. Organisch materiaal, zoals gewasresten en maaisel, wordt gemengd met micro-organismen en luchtdicht ingepakt. Na 8 weken is de Bokashi klaar.

In de zaaiuien ligt een proef met eenvoudige waterberging. Met deze putjesmachine werden rijen putjes in de bodem geponst met de bedoeling om bij heftige regenval de afspoeling te verminderen doordat water in de putjes blijft staan.

Naast de akkerbouwgewassen was er ook een rondleiding ruwvoer. Hier staat een groep bij een demoveld winterveldbonen. Deze veldboon is ook geschikt voor menselijke consumptie. Het meel van deze bonen wordt gebruikt voor de productie van vleesvervangers.

Mechanische onkruidbestrijding is wellicht een alternatief voor bespuitingen die de gewasgroei remmen. Op de open dag was een demomodel van de Treffler-wiedeg te zien. Elke tand is voorzien van een eigen veer, zodat iedere tand individueel de bodem volgt.

Bij de cichorei ligt de aandacht op teeltvervroeging, zaaidiepte, zaaiafstand en onkruid.

Dat robotisering steeds meer een plaats gaat innemen in de landbouw is duidelijk. Dit is de Dino-robot van NAIO Technologies met een schoffelmachine voor de beddenteelt. Met RTK-gps en camerabegeleiding schoffelt deze machine tussen 4 rijen.

Ook binnen in de tent werd dat graag getoond. Hier een mengsel van DSV-zaden dat in de wortelbak de beworteling goed laat zien.

De belangstelling om de weerbaarheid van de bodem te verbeteren staat centraal bij alle teelten. Op dit billboard het resultaat van 5 jaar Neosol-toepassing naast onbehandeld. Het resulteerde in een betere vertering van gewasresten, minder verdichting en een betere doorworteling in de zone onder de bouwvoor.

Adama, de leverancier van de kiemgroeiregulator Talent, vergelijkt in een aantal rassen van Meijer het effect van Talent met dat van andere systemen om de kiemgroei te reguleren. Hier liggen van links naar rechts; met mechanische koeling, roteren, ethyleen en Talent.

Leveranciers van groenbemestermengsels laten ook graag de goede worteling van hun product zien. Vooral de zonnebloem geheel rechts laat een mooie dikke wortel zien.

Een ander middel gebaseerd op plantaardige koolstofbronnen is Vivisol-Agri van DCM. Dit middel geeft bij voldoende P-beschikbaarheid in de bodem een betere P-benutting en een goede wortelstimulans waardoor geen extra fosfaat toegediend hoeft te worden.

Een voorbeeld van plantversterker. In dit geval Physiomax en Physiomag van Timac-Agro. Deze middelen worden geëxtraheerd uit bruinalg en bevatten hoge concentraties calciumoxide en magnesiumoxide. Deze middelen stimuleren met name de wortelhaarontwikkeling.

Voor de aardappelen waren zelfs 2 verschillende rondleidingen. Een voor de consumptie en een voor pootgoed.

Op het bietenplein wordt een groep geïnformeerd over de stand van zaken bij de verschillende zaadhuizen. Extra aandacht heeft de insectenbestrijding nu neonicotinoïden verboden zijn. - Foto's: Anton Dingemanse

Beheer
WP Admin