Krap tijdsbestek voor wetsbehandeling fosfaatrechten AlgemeenNieuws

Krap tijdsbestek voor wetsbehandeling fosfaatrechten

Het wordt aanpoten. Staatssecretaris Martijn van Dam wil de nieuwe wet met fosfaatrechten op 1 januari 2017 van kracht laten worden. Voor die tijd moet de wet door beide Kamers worden geloodst. De tijd hiervoor is zeer beperkt.

Eerst moet de wet worden opgesteld en door de Raad van State worden beoordeeld, voordat hij naar de Kamer kan worden gestuurd. Van Dam verwacht de wet na het zomerreces in de Tweede Kamer te kunnen behandelen, waarna – als de wet wordt aangenomen – de Eerste Kamer haar oordeel zal vellen.

Meerderheid Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is een meerderheid. “Ik verwacht dat ook de Eerste Kamerleden het belang van deze wet voor de toekomst van de veehouderij zullen zien”, zegt Van Dam over de kans van slagen in de Eerste Kamer. Doelstelling is invoering van fosfaatrechten per 1 januari 2017.

Krimp melkveebedrijven

Melkveehouders krijgen in 2017 fosfaatrechten toebedeeld op basis van de veestapel die zij hadden op 2 juli 2015. Juli 2017 zal bekend worden hoeveel procent alle bedrijven moeten inkrimpen. Dat gebeurt op basis van de werkelijke fosfaatproductie en de mate van afroming via handel in rechten en ruimte die er nodig is voor knelgevallen en compensatie van grondgebondenbedrijven. De afroming moet per 1 januari 2018 plaatsvinden. “Dat kondigen we ruim van tevoren aan zodat dit via natuurlijke afvoer van bedrijven kan plaatsvinden”, aldus Van Dam.

Beheer
WP Admin