De oogst van sorghum. In 2021 bleken testen met verschillende sorghumrassen weerbarstig. - Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

Koudetolerantie sorghum moet beter

Sorghum kan een interessante aanvullende teelt voor veehouders zijn. 2021 legde wel een aantal pijnpunten van deze teelt bloot.

Sorghum kan als aanvullende ruwvoerteelt een optie zijn voor melkveehouders door de goede droogtetolerantie en lagere waterbehoefte in vergelijking met mais. Het is wel van belang dat het gewas beter koudetolerant wordt en op tijd afrijpt. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Livestock Research.

In 2021 zijn er testen uitgevoerd met verschillende sorghumrassen. Het koude voorjaar had vooral effect op de beginontwikkeling. De koudetolerantie verschilde ook sterk per ras. Van de tien geteste rassen was er maar één met een goede opkomst en begingroei. De andere rassen noteerden een matige tot slechte opkomst, met een plantuitval die varieerde van 15 tot 60%.

Bovendien had de relatief natte en koude zomer van dat jaar gevolgen voor de zaadvorming en afrijping van de gewassen. De kou zorgde voor onvolledige zaadzetting. Eerdere testjaren in 2019 en 2020 lieten nog redelijke opbrengsten voor sorghum zien, maar 2021 maakte duidelijk dat weersinvloeden een sterke invloed op de oogst en voederwaarde hebben.

Beheer
WP Admin