Premium
Melkveehouder Peter van Adrichem. De vergoeding voor het koolstofproject is niet toereikend, maar het past in zijn straatje en hij hoeft er niet veel extra’s voor te doen. - Foto: Peter Roek RundveeAchtergrond

Koolstofboer is een voorloper met rekenmachine in de hand

Reacties

  1. In aanvulling op mijn eerdere reactie. Ik zie bij “Lees ook” staan “Ons perceel gras legt jaarlijks 462.000 kg CO2 vast. Dat is naar ik aanneem gebaseerd op de 20.000 kg/ha waar de NMV mee adverteert. Deze CO2 vastlegging klopt wel, maar de suggestie dat het iets voor het klimaat betekent klopt niet. De vastgelegde CO2 komt ook heel snel weer vrij door vertering. Koe, bodem en mens verteren gras, mest en voeding die met dat gras worden geproduceerd. Het is de korte jaarlijkse koolstof cyclus. Groeien en vastleggen en daarna weer verteren en loslaten. Alleen structurele bodemopbouw draagt bij aan structureel vastleggen. Wat er ook niet bij staat is hoeveel CO2 er door de landbouw zelf werd geproduceerd om die grasgroei mogelijk te maken. Kunstmest, mechanisatie etc vraagt veel fossiele energie. De doelstelling van de overheid om in landbouwbodem 0,5 Mton CO2 per jaar vast te leggen is bij lange na niet eens genoeg om de eigen CO2 te compenseren. Dit is geen verwijt, zo zit onze wereld op dit moment in elkaar, maar het is bedoeld als oproep om die koolstofdroom snel naar realistische waarden te brengen.

  2. Als de stijging over 20cm diepte is gemeten dan is dat 20 jaar lang 2.800 kg stijging per jaar geweest. Dat is heel veel en kom je niet vaak tegen, maar niet onmogelijk gezien het lage percentage OS waarmee werd gestart. Wat ook kan is dat het eerst als ‘afgeoogst akkerbouw’ is gemeten en nu grasland is Dan wordt er meer verse OS gemeten, dat kan vergelijken heel lastig maken. Dit soort fouten komt heel veel voor bij OS vergelijkingen. 2800 kg OS legt 5,5 ton CO2 vast. Een Nederlander heeft een CO2 voetafdruk van 10 ton CO2, dus er zijn op die manier 2 ha per Nederlander nodig, totaal bijna een miljoen Nederlanders als de hele landbouw dit zou doen.
    In de betaalde situatie is 40 ton OS per jaar op 56 ha afgesproken, rond 700 kg per ha per jaar, een haalbaarder doel voor veel boeren, wat 1,4 ton CO2 vastlegging per ha per jaar betekent. Goed voor de bodem, laten we dat vaststellen. Maar zet het ook aan op het grotere klimaatprobleem? Stel dat alle boeren in NL deze doelstelling hebben, dat is dat op 1,8 miljoen ha. Dan compenseert de landbouw de CO2 van 250.000 Nederlanders. Dat is net iets meer mensen dan in een stad als Eindhoven of Groningen wonen. Dat schiet dus niet op.
    Samengevat: koolstof krediet is mooi voor de bodem, een betaalde vorm van bodemverbetering, maar voor het klimaat schiet het in onze landbouwregio niet op.

  3. Van Adrichem geeft in zijn verhaal het volgende aan: “We zagen in 20 jaar oude grondmonsters dat het organischestofpercentage in twintig jaar tijd hier voor het huis was gegroeid van 2% naar 4%. Dat roept bij mij de vraag op of de organischestof hoeveelheid in die 20 jaar nog net zo verdeeld was door de bouwvoor. In akkerbouw is de organischestof hoeveelheid verdeeld over een grotere diepte en bij (blijvend) grasland meer bovenin de grond. Als ondiep wordt geprikt bij bemonstering en de organischestof is in die 20 jaar meer bovenin gaan zitten heb je op de analyse snel een grotere hoeveelheid. Of er meer tonnen organischestof per ha zijn hoeft niet gelijk op te gaan als de analyses zouden kunnen worden uitgelegd.

  4. Je ziet in de berichtgeving dat het allemaal onzin is. De een gaat carbonfarming met NKG doen, en Lemken maakt een carbon ploeg (Juwel CF-ploeg) om diep en kerend te werken. Het is gewoon een modegril, waar timmerfrans met aandelen in milieuclubs en milieuwetenschappers wel bij vaart.

Beheer
WP Admin