5 oktober is de grote dag waar de landbouw naar uitkijkt. Dan komt Johan Remkes met zijn conclusies over het stikstofbeleid. - Foto: ANP AlgemeenCommentaar

‘Koning Johan Remkes?’

Vanaf zijn troon maande Koning Willem Alexander supermarkten, consumenten, banken en veevoerfabrikanten om hun verantwoordelijkheid te nemen in de ‘transitie van de landbouw’, afgelopen Prinsjesdag. Hoe je het ook wendt of keert, dat is erg bijzonder.

Of het iets uithaalt, is een ander punt. De begroting bevat voor de landbouw weinig nieuws, al blijft het voornemen om grondgebondenheid van de veehouderij via de mestwetgeving te gaan reguleren wel iets om in de gaten te houden.

Johan Remkes presenteert conclusies stikstofbeleid

Nee, het wachten is op Johan Remkes. 5 oktober is de grote dag waar iedereen naar uitkijkt. Dan komt de bemiddelaar (die zo niet genoemd mag worden) met zijn conclusies over het stikstofbeleid. Daar wordt nogal wat aan opgehangen. Niet in de laatste plaats het perspectief-verhaal van het kabinet voor de landbouw – de klus waar de vertrokken minister Staghouwer zich in verslikte. Eigenlijk wordt 5 oktober voor de landbouw Prinsjesdag, met Koning Remkes op de troon.

Het is duidelijk dat de verwachtingen veel te hoog gespannen zijn. Intussen wordt de vergunningproblematiek immers juist nog steeds ingewikkelder. Door een nieuwe rechterlijke uitspraak staat geurhinder door intensieve veehouderij plotseling weer hoog op de agenda. En pluimveehouders die overstappen op 1 ster Beter Leven dreigen in de problemen te komen vanwege een hogere stikstofuitstoot bij dit systeem. Het is een voorbeeld van de spanning tussen twee aspecten van duurzaamheid: milieu en dierenwelzijn. Verder is er in de regio gerommel over de status van latente ruimte in vergunningen.

Emissie op bedrijfsniveau meten

Toch is er ook iets van positieve beweging. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zoekt naar mogelijkheden om op bedrijfsniveau emissies te meten. Als boeren grip hebben op hun emissies, zal dat volgens haar ook de praktische uitvoerbaarheid van het stikstofbeleid bevorderen. Ook heeft ze opnieuw gezegd dat bewezen innovaties beschikbaar moeten blijven.

Mogelijk, hopelijk is het een stapje in de richting van meer meten, en meer kijken naar emissies in plaats van depositie. Van der Wal weet dat het met de deelname aan vrijwillige beëindigingsregelingen nog niet zo hard vlot. Ook Remkes kan er niet omheen dat stikstofruimte minder snel beschikbaar komt dan gehoopt. Koerswijziging is dus nodig. Als Remkes met die boodschap komt, wordt het misschien zelfs Koningsdag op 5 oktober. Over (te) hoge verwachtingen gesproken…

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Het stikstofbeleid is opgehangen aan inkrimpen veestapel eventueel door opkopen van bedrijven. Voor ons als boer een pijnlike zaak, vooral het laatste. Maar de Yup in de Randstad ziet hier geen probleem in, hij gaat uit van het feit “De boer krijgt een zak met geld en daarmee moet hij stoppen met zeuren en gelukkig zijn. Zolang onze stedelingen alleen het geluk ophangen aan GELD zal het beleid niet veranderen. Deze uitspraak over geluk en geld geeft aan dat ze geen idee hebben wat geluk is, maar erger is het feit dat de overheid de uitgekochte boeren een “Beroepsverbod” wenst op te leggen. Voor hen betekent dit dat je geen veehouder kunt worden in de toekomst. Zij hebben niet door dat dit Verbod doorgaans door een Rechter wordt opgelegd na ernstige dierenmishandeling. Dus een gerechterlijk Vonnis. Door de uitgekochte boeren dit Beroepsverbod op te leggen, verklaard de overheid deze boeren tot criminelen die nergens ter wereld weer kunnen beginnen, omdat ze het stemple dierenmishandelaar hebben.

  2. Johan Oppewal schrijft: “Mogelijk, hopelijk is het een stapje in de richting van meer meten, en meer kijken naar emissies in plaats van depositie.”
    Ogen op de bal houden Johan. Emissies bij bedrijven zijn niet de oorzaak van brandnetels en bramen en dode eiken in Natura 2000 gebieden. Volgens bepaalde wetenschappers wordt dit veroorzaakt door DEPOSITIE. Deze depositie wordt echter niet GEMETEN maar door een niet gevalideerd model BEREKEND. Wat er dus zou moeten gebeuren is niet de emissie, waarvan je niet weet waar die blijft en wat die doet, meten maar de depositie meten! Dit is waar het Mesdagfonds nu mee bezig is. Tot de resultaten daarvan bekend zijn neem ik alles wat Remkes zegt op 5 oktober niet serieus.

    1. Als je stopt maakt het niet uit of je verkoopt aan een blijver of de overheid. Afrekenen moet je toch. Ik begrijp dan ook niet waarom boeren zeuren dat je de helft moet teruggeven als ze verkopen aan de overheid.

Beheer
WP Admin