Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Konijnenhouder mogelijk zelf laten vaccineren

Het ministerie van Economische Zaken gaat kijken of konijnenhouders hun dieren zelf mogen gaan vaccineren. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Vaccinatie is een van de middelen voor het verhogen van de diergezondheid in de konijnenhouderij. Vaccinatie is nu erg kostbaar omdat alleen dierenartsen de vaccinatie mogen uitvoeren. De varkenshouderij heeft vanwege kostenbesparing ook een uitzondering op deze regel gekregen, waardoor varkenshouders onder voorwaarden zelf mogen vaccineren.

Zelfde antibioticabeleid als andere veesectoren

In de konijnenhouderij geldt sinds 1 januari hetzelfde wettelijke regime als in andere veesectoren op het gebied van antibioticabeleid. Konijnenhouders zijn verplicht het antibioticumgebruik te registreren, een een-op-eenovereenkomst te sluiten met een dierenarts en een bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan – te maken. Ook moet een dierenarts twee keer per kwartaal het bedrijf bezoeken. De konijnensector wil het gebruik van antibiotica met 70 procent reduceren eind 2018 ten opzichte van referentiejaar 2011.

Uit een quickscan van inspectiedienst NVWA in de konijnensector blijkt dat de voornaamste afwijkingen die plaatsvinden administratief van aard zijn.

Beheer
WP Admin