Foto: Cor Salverius RundveeNieuws

KoeMonitor kan als erkend systeem, maar hoeft niet

Melkveehouders die dat niet willen, hoeven geen gebruik te maken van KoeMonitor om toch te voldoen aan de Europese verplichtingen voor diergezondheid en de productie van gezonde melk.

Het Koemonitor-systeem volstaat echter ook om aan deze Europese eisen te voldoen. Dit meldt kwaliteitscontroleur COKZ namens de ministerie van Volksgezondheid, LNV en betrokken partijen uit het bedrijfsleven. Volgens de nieuwe afspraken is er ook een positie voor de geborgde dierenartsen in de controlesystematiek. Om te bezien of de nieuwe afspraken goed werken, zal de periode tot het einde van dit jaar worden gebruikt als een ‘pilotfase’, zo meldt het COKZ.

Mededingingsproof

Met de nieuwe afspraken is er nog geen helderheid over de vraag of de wijze waarop de zuivelindustrie omgaat met KoeMonitor (met name door het gebruik ervan af te dwingen via de leveringsvoorwaarden) ook mededingingsproof is. Groepen melkveehouders hebben recent bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geklaagd over de volgens hen gedwongen winkelnering die KoeMonitor in de praktijk met zich meebrengt. De ACM moet daar nog een uitspraak over doen.

Beheer
WP Admin