Mastitis kost in de periode van vijf dagen voor de behandeling en 30 dagen daarna rond 100 kilo melk. - Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Klinische mastitis kost ruim 100 kilo melk

Mastitis heeft directe invloed op de melkproductie.

Een koe die behandeld wordt voor mastitis heeft in de periode van vijf dagen vóór de behandeling tot en met 30 dagen na de behandeling een gemiddeld productieverlies van 101,5 kilo melk. Dat blijkt uit nieuw Belgisch onderzoek, beschreven op de site van vakblad ‘Veearts’.

Voor het onderzoek zijn ruim 4.500 behandelde mastitisgevallen op 41 bedrijven met een melkrobot onderzocht. Het melkverlies werd berekend aan de hand van de werkelijke productie en de voorspelde productie.

Het gemiddelde productieverlies van 101,5 kilo melk varieert overigens sterk, mede afhankelijk van het lactatiestadium waarin de klinische mastitis optreedt en aantal afkalvingen. De absolute melkproductieverliezen waren het hoogst bij oudere koeien en als mastitis optreedt in de piek van de lactatie.

In 62% van de gevallen vonden de onderzoekers een verstoring van de melkgift op koeniveau op het moment van behandeling. De verstoringen begonnen gemiddeld 8,7 dagen voor de eerste behandeling en de gemiddelde absolute melkverliezen namen toe tot 128 kilo melk per verstoring.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief uiergezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin