AlgemeenAchtergrond

Klimaatverandering heeft invloed op verspreiding van blauwtong

Sinds de introductie van het blauwtongvirus serotype 8 in Europa wordt er veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van dit serotype en de mogelijke transmissieroutes. Veranderingen in het klimaat spelen daarbij een belangrijke rol.

Op het jaarlijkse symposium van Epizone, gaf professor Jim Maclachlan van de veterinaire faculteit van de Universiteit van Californië aan dat het blauwtongvirus een complex virus is waarvan op dit moment 26 verschillende serotypes bekend zijn. “Naast het feit dat er nieuwe serotypes opduiken, bestaat er een enorme genetische variëteit onder de serotypes zodat we soms niet meer weten wat een standaard veld- of laboratoriumstam is. We moeten daarom de vinger aan de pols houden en goed in de gaten houden hoe de verschillende stammen muteren”, zei de professor.

Maclachlan benadrukte dat met het opwarmen van de aarde, het verspreidingsgebied van de vector (de knutten) ook toeneemt. “Dit resulteert in een groter verspreidingsgebied van de ziekte”. Volgens de professor zijn de recente uitbraken van blauwtong in Europa ook een signaal dat de effecten van klimaatverandering serieus genomen moeten worden. Ook moet er meer onderzoek komen naar het “overlevingsmechanisme” van het blauwtongvirus. Runderen staan bekend als virusreservoirs. Het virus kan in runderen ‘overwinteren’, maar Maclachlan geeft aan dat de overwinteringsperiode van het virus steeds langer wordt (inmiddels is bekend dat dit van eind november tot eind juli is). “We kunnen dus bijna niet meer spreken over een winterperiode, maar meer over een halfjaarperiode”.

Sinds de introductie van type 8 blauwtongvirus in Nederland in 2006 is er veel meer aandacht voor de ziekte. Dit serotype kwam tot nu toe niet voor in Europa maar beperkte zich tot het gebied in Afrika onder de Sahara. Het blauwtongvirus serotype 8 is een zogenaamde mild pathogene variant, wat zich van de andere serotypes onderscheidt doordat het verticaal kan worden verspreid, een drachtig besmet dier kan dus het virus doorgegeven aan de vrucht. Ook leidt dit serotype tot hersenafwijkingen in de dieren.

Maclachlan gaf aan dat het voorkomen van verdere verspreiding van de vector de meest efficiënte manier is om het verder verspreiden van deze ziekte tegen te gaan. “Maar met het aantal reisbewegingen van de hedendaagse maatschappij is dat een vrijwel onmogelijke taak”, vaccinatie blijft daardoor noodzakelijk”, concludeerde Maclachlan.

Beheer
WP Admin