Houtsnippers zijn bij uitstek geschikt om een biocentrale te stoken. – Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Klimaatraad: CO2-reductie niet genoeg, CO2-verwijdering nodig

Om de klimaatdoelen te halen, heeft Nederland snel een nieuwe industrie nodig die CO2 uit de atmosfeer verwijdert. Dat adviseert de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) aan het kabinet. “We moeten nu beginnen, anders is de technologie niet op tijd klaar om vanaf 2035 de rol te gaan spelen die dan hard nodig is”, aldus WKR-voorzitter Heleen de Coninck.

Volgens de raad is CO2-verwijdering onmisbaar om de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul te krijgen in 2050. Sectoren als de luchtvaart en de landbouw zijn nog niet volledig uitstootvrij te maken. Uitstoot die overblijft, moet op een andere manier worden goedgemaakt.

Biomassa voor productie energie

Een aardig doorontwikkelde, maar omstreden methode is het gebruik van biomassa voor energieproductie, in combinatie met het afvangen en opslaan van CO2. CO2 direct uit de lucht halen met speciale stofzuigers is ook een optie, al is dat relatief duur en kost het veel energie. Een derde techniek is mineralisatie: gesteenten als basalt nemen tijdens het verweren CO2 op.

WKR vindt CO2-verwijdering geen excuus om minder haast te maken met het verlagen van de uitstoot. Ze stelt voor om tijdelijk CO2-verwijdering te stimuleren als onderdeel van bijvoorbeeld natuurherstel of verduurzaming van de landbouw. “Methoden voor tijdelijke CO2-verwijdering, zoals bebossing en vastlegging van CO2 in landbouwbodems, zijn vaak verder ontwikkeld en goedkoper dan permanente methoden”, aldus de Raad.

Reacties

  1. Wie zal dat alles betalen? Zoete Lieve Gerritje? Die ben ik nog nooit tegen gekomen en Groen Links zal niet meedoen als het hen geld gaat kosten, dat is wel gebleken uit de berichtgeving over het PvdA/GL fractie in Amsterdam. De bevolking opzadelen met de negatieve gevolgen en kosten van hun beleid en zelf niet mee doen aan eigen beleid. Bij deze CO2 opruiming zullen ze weer hun best doen de kosten te verhalen op de burgers op een wijze die voor de meerderheid tot armoede leidt en hen zelf nauwelijks raakt gezien hun maatschappelijke status (goed verdienende loonslaaf).

Beheer
WP Admin