Premium
In veenweidegebied moet meer stikstof worden gereduceerd, omdat vanwege veenoxidatie het waterpeil zal veranderen. Er zullen daardoor minder koeien rondlopen, dus de uitstoot van CO2 en ammoniak daalt. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Klimaataanpak helpt ook voor stikstof

Reacties

  1. Vervolg…..laten we de miljarden van den haag investeren in deze innovatie…. om de sector weer toekomstbestendig te maken en nieuwe verdienmodellen creëren voor de agrarische ondernemer zonder dat grote buitenlandse investeringsmaatschappijen daar weer de lusten hebben en de individuele agrarische ondernemer weer het nakijken heeft….. LLTB ….ZLTO…..LTO … en andere belangen organisties pakt dit op zodat niet iedere kabinetsperiode de agrarische weer onder het vergrootglas komt

  2. Heeft nu niemand zich afgevraagd waarom wij met humane ofwel menselijke mest geen zogenaamd ! stikstof probleem hebben…..waarom kennen we dit probleem niet bij de RZWI’S ( rioolzuiverings installaties )van de waterschappen ….met andere woorden als de mest per direct uit de stal wordt afgevoerd kennen we dit probleem niet…. dit is ook al langer bekend binnen de sector… nu hebben we een energietransitie en een energiecrisis en kan groengas geproduceerd dierlijke mest (biogas)uitkomst bieden in de warmtevraag van de gebouwde omgeving in plattelandsgebieden….en kan dit een win win situatie met toekomst perspectief bieden voor boer en burger…koppelkansen met andere maatschappelijke opgaven zoals mestverwaarding …de dierlijke mest verwaarden naar hoogwaardige kunsmestvervangers…met einddoel precisie bemesting , kringlooplanbouw en en onafhankelijk worden van de kunstmest industrie die jaarlijks in Nederland meer dan 4 miljard m3 aardgas consumeert voor de productie van kunstmest waarvan 96 % wordt geëxporteerd naar het buitenland…..en dan durven we in Nederland te praten over mestoverschot ……Een ander iets is dat we dierlijke mest moeten bunkeren tussen de periode september en februari…om uitspoeling tegen te gaan ( gewassen nemen jn die periode geen mineralen op)…maar ook net in die periode dat we groengas goed kunnen inzetten voor het verwarmen van onze woningen….voorop staat hierwel het belang van de individuele agrariër!!!

  3. Meten is weten en dan berekenen
    Wat ze hebben gedaan is allemaal natte vingerwerk en alles met stoom en kokend water doordrukken

  4. bij staghouder was het niet bekend ik denk dat ie zonder auto met chauffeur de weg naar huis nog niet kan vinden

Beheer
WP Admin