Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Kleine aanpassingen in indexdraai april

De indexdraai van april, die de fokwaarde van stieren schat, wordt al jarenlang benut om aanpassingen door te voeren.

Dit jaar blijven de aanpassingen beperkt tot twee kleine. Een op gebied van vruchtbaarheid en een voor het kenmerk levensduur. Voor dat laatste geldt dat de data afkomstig van Vlaamse koeien nu ook worden meegenomen in de fokwaardeschatting van stieren. Daardoor wordt de dataset zo’n 10% uitgebreid. Deze data zijn met terugwerkende kracht ook doorgevoerd in de fokwaardeschatting van afgelopen december, zodat de eventuele verschillen ten opzichte van de vorige draai het gevolg zijn van het verschil tussen oude en nieuwe fokwaardeschatting en niet van de aanpassing zelf.

Voor de fokwaarde vruchtbaarheid geldt dat nu alle inseminaties worden meegenomen. Tot nu toe werden alleen de inseminaties meegenomen die nodig waren voor dracht. Daarnaast wordt nog gekeken naar het soort sperma; gesekst of conventioneel. Dit gebeurt omdat gesekst sperma een kleinere drachtkans geeft. Veel effect zal dat niet hebben, want op dit moment wordt slechts rond 2% van alle inseminaties verricht met gesekst sperma. Bij koeien is de drachtkans met gesekst sperma ongeveer 10% kleiner. Bij pinken is dat 15%.

Beheer
WP Admin