AlgemeenOpinie

Klap voor Kip van Morgen

Met pijn en moeite hebben pluimveehouders en afnemers afspraken met elkaar weten te maken over de Kip van Morgen. De productie daarvan is duurzamer dan die van gangbaar kippenvlees. En (bijna) heel Nederland doet mee! In 2020 ligt er in de supermarkten alleen nog deze kip, naast de diervriendelijker soorten zoals Beter Leven en Biologisch. Wat wil je nog meer?

Maar nu zegt kartelwaakhond ACM over de Kip van Morgen dat het niet kan. Tenminste, dat staat in een voorlopige conclusie van een onderzoek dat de ACM heeft gedaan naar de kwestie. Heel kort samengevat is de kritiek dat de productiewijze van Kip van Morgen te weinig meerwaarde oplevert om te kunnen billijken dat concurrenten deze onderlinge afspraken maken.

Het is om moedeloos van te worden. Iedereen roept om duurzaamheid, maar de producent zit klem tussen concurrentie en kartelpolitie. Toch is dit niet einde verhaal, want er is kritiek mogelijk én er zijn openingen. Het onderzoek van de ACM berust op een inschatting van wat consumenten extra zouden willen betalen voor welzijnsmaatregelen. Het verschil in waardering tussen Kip van Morgen en Beter Leven is wel erg groot – daar valt wel wat op af te dingen.

Dan het lichtpunt. Dit rapport gaat heel duidelijk alleen over Kip van Morgen. Het zegt niks over andere tussensegmenten zoals Varkens van Morgen. Die verdienen van geval tot geval een beoordeling. Supermarkten zijn bovendien zelf bezig met eigen invullingen van Kip en Varken van Morgen, en concurreren daar weer mee. En dat ziet de ACM wel graag.