De KIZ-prijs werd eerder uitgereikt aan onder meer de Rema looftrekker/wortelsnijder. - Foto: Ruud Ploeg AkkerbouwNieuws

KIZ-prijs van € 2.500 voor praktische akkerbouwinnovatie

Het Keuringsinstituut voor Zaaigranen, -zaden en pootgoed Friesland (KIZ) stelt in 2023 wederom € 2.500 beschikbaar voor praktische innovaties in de akkerbouw.

De KIZ-prijs wordt jaarlijks toegekend aan een innovatie die een verbetering is voor de akkerbouwpraktijk. Dit kan zowel een praktische vinding zijn als een afgerond onderzoek.

Zo kom je in aanmerking voor de KIZ-prijs

Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor de KIZ-prijs; door een publicatie te schrijven waarin resultaten van onderzoek zijn vermeld die direct van belang zijn voor de praktijk, of door een technische vinding of systeem te ontwikkelen dat direct breed toepasbaar is en een duidelijke verbetering is ten opzichte van het bestaande.

In de afgelopen jaren zijn onder meer prijzen uitgereikt aan de Rema looftrekker/wortelsnijder, de Leafspot (diagnose van bladvlekkenziekte bij aardappelen) van HLB, een spijlenrichter voor rooimatten en een automatische labelnieter op aardappelkisten.

Inzenden kan tot 31 december 2022

Bedrijven, agrarische ondernemers en onderzoeksinstellingen kunnen hun innovatie tot 31 december 2022 voordragen. De jury (WUR/NAK-AGRO) beoordeelt vervolgens de inzendingen en draagt nominaties voor aan het KIZ-bestuur. Die beslist over de uiteindelijke toekenning van de prijs, die wordt uitgereikt op de KIZ-jaarvergadering in voorjaar 2023.

Inschrijvingen kunnen gedaan worden aan het KIZ, t.a.v. secr. dhr. C. Hoogland p.a. Hoogland BV, Postbus 7582, 8903 JN Leeuwarden.

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin