AlgemeenNieuws

Kipbacteriën steeds ongevoeliger voor antibiotica

Deventer – De gevoeligheid van E.coli tegen antibiotica neemt af. Dit blijkt uit resultaten van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Over de periode 2003-2010 heeft de GD de gevoeligheid van bacteriële ziekteverwekkers voor de meest gebruikte antibiotica vastgelegd.

De gevoeligheid van E. coli ten opzichte van de meeste geteste antibiotica (tetracycline, neomycine, flumequine en amoxycilline) vertoont de afgelopen jaren een dalende tendens, waarbij de gevoeligheid bij vleeskuikens en kalkoenen het meeste afneemt. Dit is zorgelijk omdat E. coli één van de belangrijkste ziekteverwekkers bij pluimvee is.

De gevoeligheid ten opzichte van Enrofloxacine laat zowel in de vleessector als in de legsector een duidelijke dalende tendens zien. Volgens de GD is dit verontrustend omdat deze middelen ook worden ingezet bij mensen.

De gevoeligheid van Enterococcen spp. voor lincomycine – en tetracyclineproducten blijkt (in vitro) onvoldoende. Een amoxycillineproduct lijkt nog steeds de beste keuze.

De gevoeligheid van Staphylococcus aureus over de periode 2003-2010 lijkt te verbeteren. De gevoeligheid van Erysipelothrix rhusiopathiae en Pasteurella multocida is over het algemeen zeer goed.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin