Kijken naar economie van beregeningsinstallatie - Foto: Joris Telders AkkerbouwOpinie

‘Kijken naar economie van beregeningsinstallatie’

Uitdijende fritesfabrieken hebben behoefte aan een zekere aanvoer van goede aardappelen. Goed om nog eens te kijken naar de economie van beregening.

Met de huidige droge nazomer wordt het weer interessant om naar de economie van een beregeningsinstallatie of druppelirrigatie te kijken.

De droogte maakt dat aardappeltelers in heel Noordwest-Europa op klei- en leemachtige bodems niet kunnen rooien. Harde kluiten zouden de aardappelen tijdens hun gang over de rooier en stortbak zodanig beschadigen, dat ze met goed fatsoen niet meer te bewaren zijn. Bij direct aan de fritesfabriek leveren valt het met de beschadiging (stootblauw) wel mee, maar op de fritesfabrieken zitten ze weer niet te wachten partijen aardappelen met een heleboel grondtarra.

Buitje van 10 millimeter is nu te weinig

Zo droog is het intussen dat een buitje van 10 of 15 millimeter onvoldoende is om de problemen op te lossen. Telers die nu beregenen, geven 20 tot 30 millimeter. Echter, in België hoor je ook wel dat meer dan 30 millimeter nodig is om de grond in de gewenste conditie te krijgen.

Beregenen om te kunnen rooien

Wie beregent, kan na 2 dagen rooien. Dat is in aanleg een aantrekkelijk uitgangspunt in een periode dat fritesfabrieken erg hun best moeten doen om aan genoeg aardappelen te komen. Zeker bij de huidige achterliggende stemming op de aardappelmarkt.

Risico afdekken bij extreme droogte

Beregenen om te kunnen rooien kan in bepaalde situaties net het rendement van een regeninstallatie zo verhogen, dat de aanschaf verantwoord is. Dat is dan in sommige gebieden inclusief de investering voor het aanboren van geschikt beregeningswater in de ondergrond. Het klimaat wordt grilliger, heet het, en tegenover een goede ontwatering in geval van extreme regenval is ook risico-afdekking bij extreme droogte het overwegen waard.

Beregenen biedt teler stabielere oogst

Wie eenmaal kan beregenen, heeft een extra instrument voor een stabielere oogst, zowel qua kwaliteit als kwantiteit. Meer stabiliteit; niet in alle jaren, maar zoals gezegd wel in steeds meer jaren. Wie kan beregenen verbetert zijn positie ten opzichte van collega’s die dat niet kunnen. Fritesfabrieken houden van een stabiele, zekere aanvoer, zeker nu de verwerkingscapaciteit weer met een paar miljoen ton wordt uitgebreid.

Beheer
WP Admin