Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Kennisdeling om bodemtoestand te verbeteren

Landbouwminister Carola Schouten wil dat kennis over duurzaam bodembeheer zoveel mogelijk gedeeld wordt.

Zij juicht toe dat in het Nationaal Programma Landbouwbodems wordt uitgewerkt hoe de Nederlandse landbouwgrond (1,85 miljoen hectare) in 2030 duurzaam wordt beheerd. Trekker Jan Jacob van Dijk van het Nationaal Programma Landbouwbodems heeft in juni op een rij gezet welke afspraken er zijn gemaakt tussen ketenpartijen (ministerie, landbouwbedrijfsleven en wetenschap) om de landbouwgronden te verbeteren.

Behoefte aan een nulmeting

Een van de uitgangspunten is dat duidelijk is hoe bodemkwaliteit wordt vastgesteld. De Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) vormen daarvoor de basis. Van Dijk zegt dat er behoefte is aan een nulmeting over de toestand en de potentie van de landbouwbodems in Nederland. Op dit moment wordt een nulmeting uitgevoerd. BLN let onder andere op het percentage organische stof en koolstof in de bodem, hoeveel water de bodem kan vasthouden, de stikstof-, fosfaat, en kalitoestand, maar ook de hoeveelheid aaltjes, bacteriën en regenwormen.

Vastlegging van koolstof

Als er een goed beeld is van de bodemkwaliteit, kan vervolgens worden gewerkt aan de verbetering, onder andere door vastlegging van koolstof. De afspraken richten zich nu echter vooal op het gebied van verzameling en uitwisseling van gegevens.

Beheer
WP Admin