Vaste rijpaden kunnen de opbrengst verhogen. AkkerbouwNieuws

‘Kansen voor vaste rijpaden’

Er zijn in Nederland kansen voor de combinatie van autonome trekkers en vaste rijpaden. Dat kan helpen bij schaalvergroting of verlaging van de mechanisatiekosten.

Dat zei Dirk Kurstjens donderdag 15 december in Den Bosch op het Boerderij-congres Grond om te Boeren over smart farming. Kurstjens is lector aan de Hanzehogeschool en nauw betrokken bij het 10.000 hectare grote akkerbouwbedrijf van zijn vader Gerrit in Australië. “De vraag die je je moet stellen is of deze systemen kunnen helpen de schaal van je bedrijf te vergroten en/of je mechanisatiekosten te verlagen. In Nederland is de situatie anders dan in Australië, bijvoorbeeld de versnippering van grond. Maar dat hoeft geen belemmering te zijn. Misschien zijn er mogelijkheden om door uitruil percelen te koppelen, misschien zelfs via tunneltjes.”

Vermindering of herstel bodemverdichting

Kurstjens ziet ook voordelen via opbrengstverhoging door vermindering of zelfs herstel van bodemverdichting. “Machines zijn te zwaar. Ooit gold een maximum gewicht per wiel van 5 ton bij een bandenspanning van 1 bar. Nu komen machines op het land met 7 ton en meer per wiel. Vaste rijpaden kunnen een oplossing zijn, met opbrengstverbeteringen van 10%. Op ons bedrijf in Australië realiseerden we door de combinatie van no-tillage en vaste rijpaden bijna een verdubbeling van de opbrengst.”

Nog niet voor rooien en dorsen

Kurstjens wijst er wel op het bedrijf in Australië alleen maaigewassen heeft. Het systeem van autonome voertuigen beperkt zich voorlopig tot eenvoudige bewerkingen, nog niet voor rooien of dorsen.

Beheer
WP Admin