Foto: Canva AlgemeenNieuws

Kan effect van Boer-tot-Bord wel berekend worden?

Het valt te betwijfelen of het mogelijk is een brede integrale effectbeoordeling te maken van de Boer-tot-Bordstrategie van de Europese Commissie.

Dat stelt demissionair landbouwminister Carola Schouten in een schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de vergadering van Europese landbouwministers. Verschillende partijen in zowel de Tweede Kamer als het Europees Parlement dringen aan op een effectbeoordeling.

Doorrekeningen gemaakt

Het Joint Research Centre van de Europese Commissie heeft een beperkte doorrekening gemaakt van de effecten van de strategie, die gericht is op een vermindering van het gebruik van (kunst)meststoffen, antibiotica, gewasbeschermingsmiddelen en een toename van het areaal biologische landbouw. Ook Wageningen Universiteit, het Amerikaanse ministerie van landbouw en de universiteit van Kiel hebben doorrekeningen gemaakt.

GLB niet meegenomen

Bij veel van die beoordelingen is buiten beschouwing gelaten wat de effecten zijn van veranderend consumentengedrag of wat de kosten zouden zijn van geen beleid. Ook is in de meeste studies het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet in de effecten meegenomen, evenmin als de weglekeffecten via internationale handel. De positieve effecten van de biodiversiteit op de productie zijn in geen van de studies meegenomen.

Volgens minister Schouten bestaan er geen onderzoeksmodellen waarmee al die verschillende elementen op hun effecten en in samenhang kunnen worden beoordeeld. Zij heeft de Europese Commissie wel gevraagd om bij doorrekening van de verschillende voorstellen extra aandacht te geven aan dwarsverbanden met andere thema’s en de kosten die ontstaan als er geen actie wordt ondernomen.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

  1. Het begint er steeds meer op te lijken dat het Farm to Fork idee van dhr. Timmermans om naar een betere wereld te gaan niet berust op enige studie m.b.t. de gevolgen voor mens, dier en planeet. Het begint te lijke op een Geloof, waarbij vooral Angst de factor is die de mensheid mee moet nemen op deze weg. Ligt bang maken voor de onbekende toekomst niet en grondslag aan nagenoeg alle Geloven?

Beheer
WP Admin