Minister Henk Kamp - Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Kamp komt BO Akkerbouw niet tegemoet

Minister Henk Kamp is niet van plan meer ruimte te bieden om gegevens van niet-aangesloten akkerbouwers te verstrekken aan de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Dat blijkt uit antwoorden die de minister van Economische Zaken donderdag heeft gegeven op vragen van de vier nieuwe coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Gegevens via KvK

Kamp meent dat BO Akkerbouw via de Kamer van Koophandel gegevens moet verkrijgen van de akkerbouwers die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten. BO Akkerbouw heeft die gegevens nodig voor het innen van een heffing voor collectief onderzoek.

De minister zegt dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geen gegevens van akkerbouwers mag verstrekken, zonder dat de ondernemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

De minister spoort BO Akkerbouw aan om snel met de Kamer van Koophandel en RVO.nl technische oplossingen te vinden om gegevens uit te wisselen.

Areaalgegevens verstrekken

BO Akkerbouw kan volgens de minister KvK-gegevens van akkerbouwers opvragen en vergelijken met de gegevens van aangesloten ondernemers. Niet-aangesloten bedrijven kunnen vervolgens op hun verplichtingen worden aangeschreven. Akkerbouwers moeten zich registreren en ze zijn verplicht areaalgegevens te verstrekken.

Van aangesloten ondernemers kunnen de gegevens door RVO.nl worden verstrekt, nadat de akkerbouwers daarvoor via een vinkje toestemming hebben gegeven bij de Gecombineerde opgave.