Kamp: er verdwijnt geen geld voor duurzame energie AlgemeenNieuws

Kamp: er verdwijnt geen geld voor duurzame energie

Er is geen sprake van dat er geld voor duurzame energie verdwijnt.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op een rapport van de Algemene Rekenkamer over de begroting voor duurzame energie. “Het geheel aan middelen voor duurzame energie blijft beschikbaar voor duurzame energieproductie, ook bij een kabinetswisseling. De nieuwe meerjarenraming die het kabinet bij zijn aantreden vaststelt voor het uitgavenkader, blijft vervolgens in beginsel gedurende de dan lopende kabinetsperiode ongewijzigd”, legt Kamp uit. De Algemene Rekenkamer was kritisch over het ‘leegboeken’ van de begrotingsreserve die bestemd is voor duurzame energie. “Ook bij het aantreden van een nieuw kabinet staat het beschikbaar houden van de middelen in de reserve voor het oorspronkelijke doel centraal”, zegt Kamp. Doordat de energiesubsidie pas uitgekeerd wordt als de duurzame energie ook daadwerkelijk wordt geproduceerd, is in het begin van de regeling budget over. Dit geld wordt soms tijdelijk ergens anders voor gebruikt.

Beheer
WP Admin