Kamer wil verwerkte mest niet langer als afval bestempelen AlgemeenNieuws

Kamer wil verwerkte mest niet langer als afval bestempelen

De Tweede Kamer vindt dat Nederland zo snel mogelijk af moet van de regel dat dierlijke mest als afval wordt gezien. De Kamer stemde in met een motie van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra en CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Voor de export van verwerkte producten uit dierlijke mest zijn exportcertificaten nodig. Dit belemmert volgens VVD en CDA de exportmogelijkheden van herwonnen producten uit meststoffen. De Kamer voor een einde-afvalstatus voor fosfaat, nutriënten, secundaire grondstoffen uit meststromen en afvalstromen, om hiermee de export hiervan te bevorderen.

‘Verwerkte mest onderdeel van circulaire economie’

Verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (milieu) is voorstander van verandering van het beleid. Ze heeft samen met staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) een brief aan de Europese Commissie gestuurd, omdat ze vinden dat verwerkte mest onderdeel moet zijn van de circulaire economie. “Zodra het mineralenconcentraat niet meer als afvalstof kan worden beschouwd, maar ook kan worden geherintroduceerd, hebben we natuurlijk een enorme slag gemaakt”, aldus Dijksma.

Nederland heeft het onderwerp in januari in een gesprek met een grotere groep Eurocommissarissen aan de orde gesteld.

Beheer
WP Admin