Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tijdens een debat in de Tweede Kamer. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer wil opheldering over ‘mislukte vergroening’

De Tweede Kamer wil een reactie van landbouwminister Carola Schouten op de mislukking van het vergroeningsbeleid in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2013 tot nu.

De Europese Rekenkamer constateerde in 2017 dat de vergroeningsmaatregelen in het GLB niet het gewenste effect hebben in Europa. De Volkskrant kwam deze week in een onderzoek in samenwerking met Wageningen UR tot dezelfde conclusie voor Nederland.

De Europese Rekenkamer constateerde eind 2017 dat de vergroeningsmaatregelen voor een groot deel normale landbouwpraktijken omvatten. Die maatregelen leverden geen extra’s op voor bodemkwaliteit, koolstofvastlegging en biodiversiteit.

Vergroeningseisen gekoppeld aan inkomenstoeslag

De vergroeningsmaatregelen vormden in 2013 een extra voorwaarde die werd gekoppeld aan de uitkering van inkomenstoeslagen. Boeren moesten aan extra eisen voldoen om een inkomenssteun te krijgen die op ongeveer gelijk niveau zou komen als daarvoor. De vergroeningsmaatregelen leverden grosso modo geen extra inkomsten op voor boeren.

Beheer
WP Admin