Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Kamer wil onderzoek weidevogelbeheer organisaties

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Landbouw samen met de provincies onderzoek gaat doen naar het succes van weidevogelbeheer door terreinbeherende organisaties.

Met het onderzoek moet duidelijk worden welke beheersvormen effectief zijn en welke niet. CDA-Kamerlid Maurits von Martels diende de motie in, omdat hij zich zorgen maakt over de situatie rondom weidevogelbeheer in het GLB. Steeds vaker worden natuurgebieden aangewezen voor weidelandnatuur, waarbij er bij voorbaat vanuit wordt gegaan dat zeer extensief (of een gebrek aan) beheer ten goede komt aan weidevogels. De Kamer wil onderzoek naar de ecologische trends en beheer van weidevogelgebieden die in de afgelopen twintig jaar onder het beheer zijn gekomen van terreinbeherende organisaties.

Beheer
WP Admin