Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Kamer wil geen krimp veestapel voor klimaatdoelen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat krimp van de veestapel wordt meegenomen om op korte termijn de klimaatdoelen te halen.

Partij voor de Dieren diende een motie in die hierom vroeg, omdat de Raad voor de Leefomgeving constateert dat krimp van de veestapel mogelijk onvermijdelijk is om de klimaatdoelen te halen. Esther Ouwehand vindt daarom dat de krimp van de veestapel al meegenomen moet worden als optie om de CO2-uitstoot met 25% te verlagen in 2020, zoals de rechter heeft geoordeeld in de Urgenda-rechtszaak. Met steun van GroenLinks, SP, PvdA en Denk kreeg de PvdD geen meerderheid. De Kamer wil wel dat het sluiten van kolencentrales wordt meegenomen in de opties om klimaatmaatregelen te nemen.

Bonus-malussysteem

Ook wil de Tweede Kamer een onafhankelijke uitvoeringstoets voor de invoering van een bonus-malussysteem voor CO2-uitstoot. Hiermee komt een boete of heffing bij een te hoge CO2-uitstoot mogelijk een stap dichterbij.

Een Kamermeerderheid stemde voor een motie waarin de Kamer zich uitspreekt dat de staat moet zorgen voor een CO2-reductie van 25% in 2020 ten opzichte van 1990, zoals het gerechtshof in de Urgendazaak heeft uitgesproken.

Lees ook: Klimaatdebat werd startschot voor verkiezingen

Beheer
WP Admin