AlgemeenNieuws

Kamer vraagt om stop op hormoonverstoorders

Den Haag – De Tweede Kamer wil dat de regering druk uitoefent op de Europese Commissie om hormoonverstorende stoffen uit het milieu te verwijderen.

De meerderheid van het parlement stemde voor een motie van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) die daarom vroeg. De motie kreeg  steun van PvdA, SP, GroenLinks, D66, Christenunie, PVV, SGP en de eenmansfracties van 50+ en Klein.

De Kamer wil ook inzage in een rapport over van Europese milieuambtenaren, die al in 2013 melden dat een aantal hormoonverstorende stoffen van de markt zouden kunnen worden gehaald.  De veronderstelling is dat het rapport onder druk van het bedrijfsleven in de la is gebleven.

Hormoonverstorende stoffen kunnen onder andere aanwezig zijn in bestrijdingsmiddelen.

Beheer
WP Admin