Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Kamer: Voerplan juridisch dicht, maar lek in de praktijk

Landbouwminister Carola Schouten zet het draagvlak voor haar stikstofbeleid op het spel door een alternatieve voermaatregel van de melkveehouderij af te wijzen.

Ze loopt het risico dat haar aangekondigde beleid in de praktijk niet de vereiste stikstofwinst oplevert, maar juist zorgt voor meer ammoniakuitstoot. Dat merken verschillende fracties in de Tweede Kamer op.

Juridisch gesproken stikstofwinst, feitelijk niet

Regeringsfracties VVD, CDA en ChristenUnie zijn kritisch op het besluit van de minister om het alternatieve voerplan op juridische gronden af te wijzen. In de praktijk komt het er in het kabinetsplan mogelijk op neer dat er juridisch gesproken stikstofwinst wordt geboekt, maar feitelijk niet, vrezen onder andere CDA en ChristenUnie. De VVD vraagt of de voermaatregel wel echt noodzakelijk is.

‘Paard achter de wagen’

Tijdens een stikstofwebinar van het ministerie voorspelde melkveehouder Adriaan Houbraken uit Bergeijk dat op zijn bedrijf aan het eind van dit jaar de ammoniakuitstoot gestegen is, terwijl hij wel voldoet aan de stikstofnorm. “Dan hebben we het paard achter de wagen gespannen”, zei Houbraken. “Op het moment dat er minder eiwit in het gras zit, moet ik kunnen corrigeren met eiwitrijk krachtvoer”, aldus Houbraken.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin