Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Kamer vindt LNV-begroting niet duidelijk

Wat wil het kabinet precies bereiken met het geld dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij uitgeeft? De Tweede Kamer heeft daar maar beperkt zicht op, blijkt uit een rapport dat namens het parlement is opgemaakt door de Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Tjeerd de Groot (D66).

De Kamer debatteert deze week over de landbouwbegroting. Bij aanvang van de begrotingsbehandeling zullen de rapporteurs verslag doen van hun bevindingen.

Tekortkomingen in de begroting

De begroting voor het volgend jaar kent een aantal tekortkomingen, stellen De Groot en Grinwis vast. Die tekortkomen komen voor een deel doordat de plannen van het kabinet te laat waren om nog in de begroting te worden opgenomen. Rapporteurs Grinwis en De Groot noemen onder andere de begroting van het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur, dat ondanks toezeggingen van het kabinet niet op tijd aan de Kamer is verstuurd.

In de begroting wordt geld uitgetrokken voor onder andere de bestrijding van vogelgriep, natuurherstel of het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Volgens het verslag van de rapporteurs is in veel gevallen niet duidelijk wat er met het uit te geven geld bereikt moet worden.

Begroting biedt onvoldoende handvatten

Als het gaat om het geld dat wordt uitgetrokken voor natuurherstel, maakt de begroting niet duidelijk wat die natuurherstelmaatregelen bijdragen aan de instandhoudingsdoelstellingen. En daarmee biedt de begroting ‘onvoldoende handvatten om inzicht te krijgen in de verwachte doelmatigheid van het beleid’, aldus de rapporteurs.

Als het gaat om de uitgaven voor de bestrijding van vogelgriep, blijkt dat er meer geld wordt uitgetrokken voor bestrijding dan aan preventie van vogelgriep. “Onduidelijk is welke afweging hieraan ten grondslag ligt”, zeggen de rapporteurs.

€130 miljoen voor transitieregeling

Op de begroting staat ook geld gereserveerd om financiële risico’s af te dekken voor het geval de Europese Commissie geld terugeist, als Nederland zich niet aan de regels heeft gehouden. Deze zogenoemde begrotingsreserve Apurement wordt gebruikt om € 130 miljoen uit te trekken voor een transitieregeling voor veehouders die worden geconfronteerd met de afbouw van de derogatie.

Onduidelijk is hoe is geanticipeerd op de financiële gevolgen van het verlies van de derogatie van de Nitraatrichtlijn

Hoewel de achtereenvolgende ministers van Landbouw steeds hebben gezegd dat de dreiging er was dat de derogatie zou komen te vervallen, is daar in achtereenvolgende begrotingen nooit in voorzien. De rapporteurs schrijven: “Onduidelijk is hoe is geanticipeerd op de financiële gevolgen van het verlies van de derogatie van de Nitraatrichtlijn. De dekking voor de kosten van de transitieregeling in 2023 is gevonden in een begrotingsreserve die daar niet voor is bedoeld.”

Beheer
WP Admin