De varkens op de foto zitten in een emissie-arme varkensstal met een klein put-oppervlakte, zodat weinig stank en gassen uit de mest ontsnappen. - Foto: Ton Kastermans RundveeNieuws

Kamer verklaart geurbeleid controversieel

Het demissionaire kabinet mag voorlopig niet door met het voorgenomen geurbeleid. De vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft het onderwerp controversieel verklaard.

Net voor de zomer stuurde verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen een Kamerbrief met de uitgangspunten voor de aanpassingen van de geurregelgeving.

Geuroverlast beperken

Doel is om geuroverlast van veehouderijen te beperken. Het bestaande beleid moet worden geactualiseerd, ook na een uitspraak van de rechter die oordeelde dat de overheid burgers onvoldoende tegen geuroverlast beschermt.

De Tweede Kamer heeft nu besloten dat het onderwerp niet meer door het huidige kabinet behandeld mag worden. Het is een van de weinige onderwerpen dat door de Tweede Kamer stil wordt gelegd. Het kabinet mag van de Kamer door met het waterbeleid. Of het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen mag worden voortgezet, wordt op een later moment besloten.

Lees meer over de verkiezingen!

Beheer
WP Admin