Kamer stemt kentekenplicht trekker weg MechanisatieNieuws

Kamer stemt kentekenplicht trekker weg

De invoering van trekkerkentekens gaat niet door.

De Tweede Kamer heeft tegen het wetsvoorstel gestemd waarin de kentekenplicht geregeld zou worden. De trekkerkentekens liggen politiek zeer gevoelig. Er werd daarom hoofdelijk gestemd. Van de aanwezige Kamerleden stemden 71 leden tegen het wetsvoorstel, 69 leden stemden voor. VVD, CDA, SGP en PVV stemden tegen de invoering van kentekens op alle landbouwtrekkers en aanhangwagens. De stemmingsuitslag is mede veroorzaakt door de afwezigheid van een aantal Kamerleden. Wanneer iedereen aanwezig was geweest, waren waarschijnlijk 75 mensen voor en 75 mensen tegen het wetsvoorstel geweest.

Hoe het nu verder gaat met de kentekenplicht, is nog onduidelijk.

Europese verplichtingen

Verantwoordelijk minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) komt later met een reactie. Eerder gaf de minister al aan dat de kentekens nodig zijn om aan Europese verplichtingen te kunnen voldoen voor de registratie van landbouwvoertuigen die harder rijden dan 40 kilometer per uur, dat per mei 2018 verplicht is, en voor de verplichte registratie en typegoedkeuring van alle nieuwe landbouwvoertuigen.

VVD-Kamerlid Barbara Visser reageert met enige verbazing over de uitslag van de stemmingen. Haar partij was tegen het wetsvoorstel. “Maar dit had ik ook niet verwacht, omdat de kentekenplicht op verzoek van de Tweede Kamer in 2013 ingevoerd zou worden. Toen was er wel een meerderheid”, legt Visser uit. CDA en SGP reageren positief op het niet doorgaan van de kentekenplicht, omdat deze boeren alleen maar zou opzadelen met extra kosten.

De Kamer stemde wel in met moties die vragen om het verhogen van de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen naar 40 km/h en het landelijk stimuleren van de aanleg van ontsluitingswegen en routes speciaal voor landbouwverkeer.

Belangen vóór veiligheid?

Loonwerkersorganisatie Cumela Nederland reageert teleurgesteld op de uitslag van de stemmingen. “We hadden echt de hoop dat het er nu door zou komen. Electorale belangen hebben blijkbaar voorrang gehad boven de verkeersveiligheid”, zegt Hero Dijkema van Cumela Nederland. Hij vreest dat de snelheidsverhoging en het openstellen van rondwegen voor landbouwverkeer nu ook op de lange baan wordt geschoven, omdat wegbeheerders en ook het ministerie duidelijk hebben aangegeven dat dit alleen kan als de kentekens worden ingevoerd in verband met de handhaving. Ook is Dijkema bezorgd over het naleven van de Europese regels, die via de kentekening zou plaatsvinden. “Als er een andere vorm van registratie komt, zal dit altijd duurder zijn dan het huidige voorstel”, aldus Dijkema.

Jacob Bartelds, voorzitter van LTO Noord is teleurgesteld. “We zaten natuurlijk niet op kostenverhoging te wachten voor onze leden, maar in dit totaalpakket zou ook de toegang op rondwegen geregeld worden en de snelheidsverhoging naar 40 km/h. We gaan de toegang op wegen nu met de regionale wegbeheerders proberen te regelen, omdat dit toch de verkeersveiligheid ten goede komt”, aldus Bartelds.

Beheer
WP Admin