Sjoera Dikkers. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer: snel duidelijkheid over fosfaatrecht

Dat het fosfaatplafond in 2015 is overschreden volgens de jongste CBS-cijfers is geen verrassing. Maar de overschrijding geeft de Tweede Kamerleden wel reden aan te dringen op snelheid bij de invoering van fosfaatrechten.

“Boeren hebben recht op duidelijkheid. De regering moet de knoop doorhakken”, zegt PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers. “Mijn emailbox loopt over van berichten van boeren die onzeker zijn over hun situatie.”

‘Onzekerheid fnuikend’

Ook andere partijen dringen aan op voortvarendheid. “Al een half jaar weten boeren niet waar ze aan toe zijn met fosfaatrechten. Die onzekerheid is fnuikend voor de bedrijfsvoering en voor de gemoedsrust van veel melkveehouders”, zegt SP’er Henk van Gerven. SGP’er Elbert Dijkgraaf: “Melkveehouders moeten snel duidelijkheid krijgen, maar dan wel met voldoende lucht voor gezonde bedrijfsontwikkeling.” CDA’er Jaco Geurts: “Dit zijn onzekere tijden voor de melkveehouderij. De bal ligt bij het VVD-PvdA-kabinet. Maar wij zijn niet voor de invoering een systeem van productierechten.”

Dikkers: druk op regiegroep opvoeren

Dikkers, partijgenoot van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), zegt dat ze hem in overweging geeft de druk op te voeren op de regiegroep. “Natuurlijk heb ik liever dat de maatregelen gedragen worden door de sector en de regiegroep. Dat is mij een lief ding waard. Maar het moet nu niet te lang meer duren.”

Dik-Faber: staatssecretaris moet nu daadkracht tonen

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) doet ook een beroep op de staatssecretaris: “De staatssecretaris moet nu echt daadkracht te tonen en in overleg met de sector komen tot een evenwichtige begrenzing van de fosfaatproductie. We moeten voorkomen dat  Brussel ingrijpt en we de derogatie verliezen.” Staatssecretaris Martijn van Dam verwacht dat hij volgende maand duidelijkheid kan geven aan de Tweede Kamer.

Dijkgraaf: CBS rekent met cijfers van 2014

SGP-landbouwwoordvoerder Elbert Dijkgraaf is er niet van overtuigd dat het fosfaatplafond ook daadwerkelijk wordt overschreden. “Het CBS rekent nog met de excretiegetallen van voor 2014. Die waren relatief hoog, omdat in het ruwvoer toen extreem veel fosfaat zat. Dat scheelt zo een paar miljoen kilo fosfaat.

CDA’er Jaco Geurts verwacht juist dat de prognoses nog aan de lage kant zijn. Geurts en Dijkgraaf vinden dat het fosfaatplafond sowieso naar boven bijgesteld moet worden.

SP: bevestiging van mislukken liberalisering zuivel

De SP ziet in de CBS-cijfers de bevestiging dat de liberalisering van de zuivel is mislukt. “Het aantal koeien is explosief gestegen, de hoeveelheid mest loopt gierend uit de hand en de problemen voor de melkveehouders zijn alleen maar groter geworden”, zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven. Net als de ChristenUnie houdt hij ook een pleidooi voor grondgebonden melkveebedrijven.

Graus: overschot geen probleem maar oplossing

Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) is evenmin verrast door de CBS-cijfers. Hij vindt dat het fosfaatoverschot geen probleem is, maar de oplossing van een dreigend fosfaattekort. “Wij zijn altijd tegen een fosfaatplafond geweest. Wij zijn voor een fosfaatbank. Fosfaat is een primaire levensbehoefte. De Chinezen houden hun voorraad voor zichzelf en Marokkaanse mijnen raken uitgeput, dus moeten we zorgen dat wij het zoveel mogelijk uit de dierlijke en mogelijk ook menselijke mest halen.”

VVD-woordvoerder Helma Lodders was niet in de gelegenheid te reageren vanwege een VVD-fractiebijeenkomst.

Beheer
WP Admin