Foto: Boerderij AlgemeenNieuws

Kadaster: landbouwgrond wordt weinig verhandeld

Gemiddeld wisselen percelen eens in de 59 jaar van eigenaar, meldt het Kadaster na onderzoek.

In Nederland wordt maar weinig gehandeld in landbouwgrond. Gemiddeld wisselen percelen eens in de 59 jaar van eigenaar, meldt het Kadaster na onderzoek. Daarmee is de markt voor landbouwgrond veel minder dynamisch dan bijvoorbeeld de huizenmarkt. Een woning wordt gemiddeld iedere 20 jaar verkocht.

249.000 hectare verhandeld

Bij de handel in landbouwgronden werden familieoverdrachten, ruilverkaveling en het inbrengen van eigen grond in een vennootschap buiten beschouwing gelaten. Tussen 2012 en 2020 is 249.000 hectare landbouwgrond verhandeld op de vrije markt. Dat is jaarlijks gemiddeld 1,7% van het totaal van 1,9 miljoen hectare. Familieoverdrachten zijn jaarlijks goed voor 50.000 hectare landbouwgrond dat wordt overgedaan.

Nederland bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Het landbouwareaal nam de voorbije jaren wel af als gevolg van woningbouw, infrastructurele en natuurprojecten. Maar de afname is volgens het Kadaster relatief klein en om die reden in het onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Waardestijging

Verder valt op dat boeren in de buurt van steden en dorpskernen minder geneigd zijn hun gronden te verhandelen. Dit omdat de kans groot is dat hun land ooit voor woningen bestemd zal worden waarmee het land meer waard kan worden. In een straal van 1 kilometer rondom de 20 grootste steden en 500 meter van dorpskernen vindt volgens het Kadaster minder grondhandel plaats. Boeren zijn ook minder geneigd nieuw land rond steden en dorpen te kopen voor landbouwdoeleinden.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin