Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kabinet wordt strenger op energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Minister Jetten kondigt aan daar strenger op te handhaven.

Klimaat- en energieminister Rob Jetten kondigt aan dat daar strenger op gehandhaafd gaat worden, omdat het kabinet wil dat Nederland snel onafhankelijk wordt van gasleveringen uit Rusland. Voor die handhaving trekt het kabinet nu € 56 miljoen extra uit voor de komende 4 jaar.

Besparingsplicht uitgebreid

Het kabinet breidt de besparingsplicht bovendien uit. Bedrijven komen straks ook niet meer onder investeringen uit die hun verbruik helpen verduurzamen, door een overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook daarbij geldt als criterium dat een maatregel genomen moet worden als die zich binnen vijf jaar uitbetaalt. De besparingsplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks 50.000 kwh elektriciteit of 25.000 kuub aardgas verbruiken.

“Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang”, zegt Jetten. “Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Uitzondering glastuinbouw op de tocht

Ook voor bedrijven die tot dusver uitgezonderd waren, omdat zij vallen onder het Europese systeem voor handel in uitstootrechten (ETS), gaat de energiebesparingsplicht nu toch gelden. Datzelfde geldt mogelijk voor de glastuinbouw. Minister Jetten gaat hiervoor in gesprek met landbouwminister Henk Staghouwer en kan daar in het najaar meer over mededelen.

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een nieuwe lijst met Erkende Maatregelen die in 5 jaar terug te verdienen zijn. Vanwege de fluctuerende prijzen voor energie is dat soms lastig te berekenen, aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Reacties

  1. wie onderneemt hier ? de ondernemer of de overheid? ze zijn het spoor helemaal kwijt. Wie zegt overigens dat je wel geld voor de investering krijgt? En je mag je eigen zonnepanelen niet eens meerekenen!

  2. We krijgen steeds meer overheid = meer wetten = meer controle= meer straffen bij niet opvolgen overheid=weg vrijheid die nooit wederkeert. Wat een wereld krijgen we toch?

  3. Wat een kolder, maar al die lichtreclames en datacentrums zijn wel normaal. En natuurlijk 56 milj. voor controle, nog meer “melkert-banen” , tjonge jonge.

Beheer
WP Admin