Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

‘Kabinet ontbeert ambitie’ voor sterke boer

Het kabinet moet meer ambitie tonen om de positie van de primaire producent in de keten te versterken, stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat bij het begin van het Nederlands EU-voorzitterschap. Maat krijgt bijval vanuit de Haagse politiek.

De voorzitter van LTO-Nederland zegt dat het een manco is in het Nederlands voorzitterschap, dat mededinging niet hoger op de agenda is gezet. Het kabinet heeft nog wel een kans daar een tandje bij te zetten, nu landbouwcommissaris Phil Hogan een taakgroep onder leiding van Cees Veerman heeft ingesteld, die extra moet kijken naar de positie van boeren en tuinders in de keten.

CDA, ChristenUnie en PVV in de Tweede Kamer sluiten zich in verschillende bewoordingen aan bij de woorden van Maat. Zij zijn eensgezind in hun wens om boeren en tuinders een inkomen te laten verdienen dat past bij hun inspanningen en het waardevolle product.

‘Uitstralen dat we trots zijn op onze boeren en tuinders’

Het is belangrijk dat we in de Tweede Kamer uitstralen dat we trots zijn op onze boeren en tuinders, zegt CDA’er Jaco Geurts. “Ik zal dat blijven doen.” In het verlengde van de initiatiefnota Een Eerlijke Boterham ligt de wens van Geurts om te komen tot eerlijke prijsafspraken in de keten. PVV-Kamerlid Dion Graus sluit zich daarbij aan, hij vindt dat dit jaar in elk geval zijn zijn aangenomen motie moet worden uitgevoerd waarin een beter verdienmodel voor de boeren ten laste van de retail wordt geregeld. “We kunnen wel allerlei eisen stellen aan boeren op het gebied van bij voorbeeld dierenwelzijn, maar die moeten wel betaald worden. De regering moet in actie komen voor een beter verdienmodel voor onze onze boeren en vissers.”

Eerlijke prijs voor boeren realiseren ‘is ingewikkeld’

Landbouwwoordvoerder Carla Dik-Faber is er zich van bewust dat het ingewikkeld is een eerlijke prijs te realiseren voor boeren. “De mooie producten zijn het waard. Ik pleit al lang voor een autoriteit voor milieu, markt en consument. De Autoriteit Consument en Markt blijft te veel kijken naar de consumentenprijzen.”

PVV’er Graus: haal zoveel mogelijk geld binnen uit Brussel

PVV’er Graus zegt dat Nederland zo veel mogelijk Europees geld vanuit ‘Brussel’ moet binnenhalen, zolang Nederland nog lid is van de Europese Unie. “Wij zijn tegen de Europese Unie, Nederland moet geen provincie van Brussel worden; zolang we nog de grootste nettobetaler zijn van de EU, moeten we zoveel mogelijk geld terughalen”, zegt Graus, die de voorkeur heeft voor een hechte samenwerking tussen Nederland met belangrijke handelspartners, zoals Duitsland, in plaats van een lidmaatschap van de EU.

Stabilisering agrarische markten op 1 voor Albert-Jan Maat

Albert-Jan Maat zegt dat hij de stabilisering van de agrarische markten als eerste op zijn wensenlijst voor 2016 heeft staan. Instabiliteit op de agrarische markten staat in nauwe relatie met de onrust in het Midden-Oosten, zegt hij.

Beheer
WP Admin