Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kabinet neemt meer regie bij klimaatbeleid

Het kabinet gaat meer regie nemen bij het klimaatbeleid en scherpt de doelstellingen verder aan.

Dat blijkt uit het beleidsprogramma klimaat dat minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft gepresenteerd. Jetten vreest dat anders de 60% CO2-reductie in 2030, zoals opgenomen in het regeerakkoord, niet wordt gehaald. Het ontbreekt volgens hem niet aan doelen, maar wel aan uitvoering.

Per sector doel stellen

Terwijl in het Klimaatakkoord vooral werd aangezet op eigen verantwoordelijkheid van sectoren door gezamenlijk afspraken te maken, gaat het kabinet nu meer regie nemen en per sector een doel vast te stellen hoeveel CO2-uitstoot er nog mag zijn in 2030. Op het gebied van landbouw- en landgebruik betekent dit een aanscherping van ongeveer 2 Mton voor de landbouw en ongeveer 1,5 Mton voor het landgebruik ten opzichte van de ambities uit het klimaatakkoord. De te behalen indicatieve restemissie voor de landbouw bedraagt 18,9 Mton in 2030 en voor het landgebruik 1,8 -2,7 Mton CO2 equivalent in 2030.

Betrokken ministers worden verantwoordelijk voor het behalen van de doelen in hun eigen sector en de coördinerend minister voor Klimaat en Energie bewaakt de voortgang en samenhang van de uitvoering van het gehele klimaatbeleid.

Op tempo komen

Het nationale klimaatbeleid voor de landbouw en het landgebruik bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van het Klimaatakkoord, de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied en het samenhangend pakket ter verduurzaming van de glastuinbouw. De stikstofaanpak moet de uitvoering van het klimaatakkoord ondersteunen.

Het klimaatbeleid is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens Jetten voor ‘zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen’.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Met een rekenmodel is elke uitstoot in 2030 gunstig te berekenen. Ze doen niks liever.
    Echt wat een gekheid. Kunt wel merken dat de activisten in politiek zijn beland.

  2. Nederland is de gekke henkie van de klas. Graan moet schoon geteeld worden in nederland maar vuil geteeld import graan mag wel hier ingevoerd worden. Hetzelde bij het koolzaad: hier mag je insecten nauwelijks bestrijden maar bespoten koolzaad met hier verboden middelen mag gewoon uit canada komen. Dode bijen in canada zal ons een zorg zijn. Dat is voor canada. En straks weer lezen dat we een beetje naief zijn geweest als we van het voedsel geheel afhankelijk zijn van andere landen ( die hun grenzen sluiten).

  3. We mogen van geluk spreken dat dit stelletje fietsemakers de uitstoot van zuurstof nog niet gaat beperken. Het lijkt er op dat hun beleid een gevolg is van zuurstof gebrek der hersenen…

  4. Niet als kabinet de regie nemen maar iedere ondernemer de regie geven .
    En eisen dat hij de doelen haalt .

Beheer
WP Admin