Ministers Eric Wiebes en Carola Schouten. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kabinet: geen goede grond voor zonnepark

Als het aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ligt, wordt goede landbouwgrond niet ingezet om zonnepanelen te plaatsen.

De ministers vinden dat gemeenten en provincies bij hun afweging over de plaatsing van zonneparken een zorgvuldige afweging moeten maken.

Schouten en Wiebes schrijven aan de Tweede kamer dat het wenselijk is als daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk worden benut. Hij juicht het toe als gemeenten en provincies een actief stimuleringsbeleid voeren.

Impact

De ChristenUnie, die hierover vragen stelde, vindt het van belang dat het kabinet erkent dat de aanleg van zonneweides veel impact heeft op landschap, natuur en de prijs van landbouwgrond. Kamerlid Carla Dik-Faber zegt blij te zijn dat er een toename is van de benutting van zonne-energie. Maar ze betreurt het dat grondprijzen daardoor omhoog gaan.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin