Foto: Jan Sibon AlgemeenNieuws

Kabinet: gebaar naar Q-koortspatiënt

Het kabinet maakt een gebaar naar Q-koortspatiënten door de komende jaren (2018-2020) een bedrag van € 10 miljoen uit te trekken voor Q-koortspatiënten.

Hoe dat er precies moet uitzien en wie daarvoor in aanmerking komen moet nog nader duidelijk worden.

Het kabinet maakt met de financiële tegemoetkoming een ‘gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden’.

Q-koortspatiënten zijn ziek geworden doordat de Q-koortsbacterie vanuit de geitenhouderij naar mensen oversprong. Er zijn meer dan zeventig mensen aan Q-koorts overleden. Duizenden mensen zijn besmet geraakt, van wie honderden nog steeds lijden aan de gevolgen ervan.

Volgende kabinet besluit over invulling

Het kabinet bereidt een financieel gebaar voor. Het volgende kabinet moet besluiten over de uitvoering en invulling. Het geld daarvoor komt van de begrotingen van de ministeries van Economische Zaken (€ 5 miljoen) en VWS (€ 5 miljoen).

Beheer
WP Admin