Langs sloten en beken moeten stroken teeltvrij blijven volgens het nieuwe GLB. Op deze bufferstroken mag je niet bemesten en niet bespuiten. Beweiden is toegestaan, maar de bufferstrook telt niet mee als mestruimte. - Foto: Cor Salverius Fotografie AlgemeenCommentaar

‘Juristen voeren regie in GLB 2023’

Praktijktoets regels Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) hard nodig. Het is duidelijk dat juristen de regie voeren bij het ministerie van LNV.

Brussel. Brussel. De echo galmt uit het landbouwministerie aan de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Brussel wil dit, Brussel wil dat. De boeren horen het mantra in het stikstofdossier, bij het mest- en waterbeleid en bij gewasbescherming. Een uitzondering is vrijwel nergens mogelijk. En Nederland, graag het braafste jongetje van de klas, voert het beleid als eerste uit, uit angst voor strafregels.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Neem het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat per 2023 ingaat. Akkerbouwers tasten nog in het duister naar wat de regels precies inhouden. ‘Onbehoorlijk bestuur’, zo verwijt LTO-akkerbouwvoorzitter Tineke de Vries het departement. De bouwplannen voor volgend jaar worden nú gemaakt. De minister laat via zijn woordvoerder weten dat 1 januari 2023 ook daadwerkelijk 1 januari 2023 is. RVO stelt de aanmelding GLB per 1 december open. Dat is natuurlijk veel te laat.

En het gaat om serieus geld. In het nieuwe GLB is bovenop de basispremie (€ 220,60 per hectare) en aanvullende premie (€ 54) een toeslag tot € 200 mogelijk. Deze zogenoemde ecoregeling voorziet in een vergoeding voor duurzame (teelt)maatregelen op het gebied van klimaat, bodem & lucht, water, landschap en biodiversiteit. Veel akkerbouwers willen hier best mee aan de slag. Er moet wel duidelijk zijn wat deze maatregelen inhouden, en wat de vergoedingen zijn.

Punten verzamelen per eco-activiteit

Jawel, minister Henk Staghouwer stuurde de derde doorrekening eind vorige week naar de Tweede Kamer. Het is een ingewikkeld keuzemodel. Het systeem kent 22 eco-activiteiten, variërend van teelt, bufferstrook tot landschap. De akkerbouwer kan per eco-activiteit punten verzamelen. Per regio verschilt de wegingsfactor bovendien. De score uitgedrukt in goud, zilver of brons bepaalt op zijn beurt de hoogte van de ecopremie. Let wel, een instap puntenaantal is nodig, anders gaat het hele feest niet door.

De akkerbouw pleit voor een overgangsjaar. Dit is een logische en terechte vraag, gelet op tijdstip en periode waarin de ondernemer nog kan acteren. Soms betekent deze verduurzaamheidslag een structurele aanpassing van de bedrijfsvoering.

Staghouwer wil er niet aan. Het is duidelijk dat juristen de regie voeren op zijn departement. Brussel, galmt het, staat geen afwijking toe. De afwijzing is tekenend voor het schrijnend gebrek aan praktijkkennis. Het is tijd voor een herbezinning: bij juridisch afgetimmerde regels mag de realiteit van het zaaien, telen en oogsten niet uit het oog verloren raken.

In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de EU in. Lees hier alle artikelen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Reacties

  1. Vos heeft volkomen gelijk
    Weg met die dictatoriale Glb zo snel als mogelijk van die geld en regel brei af zien te komen. kun je weer boer zijn zo als je zelf wilt.
    De controlerende overheden minder brandstof geven je bedrijf en levenswerk te vernietigen.

  2. Nederland is helemaal niet het braafste jongetje van de klas. Het slimste ook al niet. Bijna de helft van de europese landen hebben hun nieuwe plannen al goedgekeurd gezien. Nederland moet nog indienen en is nu het sukkeltje die bij het begin van het schooljaar zijn stageverslag nog niet klaar heeft.

  3. Misschien gaan de ogen open als we massaal de glb aanvraag negeren en eens een jaar niets aanvragen.. Komt er van de opgelegde duurzaamheidslag niets terecht en loopt de overheid via belastingen ook nog eens inkomsten mis.

Beheer
WP Admin