Foto: Ruud Ploeg AlgemeenNieuws

Jubilerende pachtersbond pleit voor nieuwe vormen van pacht

Nieuwe vormen van pacht, zoals een loopbaanpacht van minimaal 25 jaar, zouden als alternatief naast reguliere pacht moeten komen, vindt pachtersorganisatie BLHB.

Schaf de geliberaliseerde pacht af en introduceer nieuwe vormen van pacht zoals loopbaanpacht en landschapspacht. Die boodschap brengt pachtersorganisatie BLHB aan de vooravond van de viering van haar honderdjarig bestaan, aanstaande vrijdag. De organisatie presenteert dan haar vernieuwde visie op het pachtbeleid.

Loopbaanpacht

Reguliere pacht blijft de basis van het pachtbeleid, als het aan de BLHB ligt. Tegelijk ziet de pachtersbond in dat deze traditionele en sterk beschermde vorm van pacht lang niet altijd aantrekkelijk is voor verpachters. Daarom zouden er nieuwe vormen van pacht moeten komen. Loopbaanpacht van minimaal 25 jaar zou er daarom als alternatief naast moeten komen. In tegenstelling tot reguliere pacht geldt hierbij geen continuatierecht en maar een beperkt recht op ‘indeplaatsstelling’. Daardoor zou deze pachtvorm voor verpachters aantrekkelijker zijn dan de reguliere pacht, waar de eigenaar erg moeilijk van af komt.

Leestip: ‘Pachtnormen 2022 tonen noodzaak hervormingen aan’

Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De titel van de nieuwe pachtvisie is ‘Meebewegen met veranderingen’. Dat is erg nodig, volgens de BLHB. Zo stelt het nieuwe Actieprogramma Nitraatrichtlijn eisen aan gebruikers van landbouwgrond die grote gevolgen kunnen hebben voor pachters. Volgens de huidige pachtwet kan een verpachter in theorie de pacht opzeggen als een pachter teeltvrije zones gaat hanteren – een verplichting vanuit het nieuwe mestbeleid. Een onwenselijke situatie, die alleen met een wetswijziging is op te lossen.

Grond verpachten bij inschrijving moet verdwijnen, vindt de bond. En extra eisen van verpachters moeten gezien worden als ‘buitensporige bedingen’, ofwel voorwaarden waar je als pachter onderuit kunt omdat ze niet redelijk zijn. Verder wil de bond korte, geliberaliseerde pacht afschaffen. Voor korte termijn gebruik blijft dan alleen de pachtvorm teeltpacht over voor termijnen van maximaal twee jaar.

Lees later deze week het interview met voorzitter Hans Meijer van de BLHB.

Andere punten in de visie:

 • Wettelijke verankering dat pachter eigenaar is van productierechten
 • Gelijke fiscale behandeling van alle soorten verpachters
 • Grondbank oprichten, daarmee jonge boeren van grond voorzien, en structuurbeleid mogelijk te maken
 • De pachtprijssystematiek in grote lijn zo houden. Wel zou de bovengrens van de vrije waarde verlaagd moeten worden van 2% naar 1%.
 • Multifunctionele landbouw:
  • gelijkschakeling van eigendoms- en pachtbedrijven
  • verbeteringen aan het bedrijf onder melioratierecht
  • geen toestemming meer nodig van verpachter
Beheer
WP Admin