Zonnepanelen is één van de 27 investeringscategorieën waarvoor subsidie beschikbaar is. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Jonge Landbouwersregeling vanaf 4 december open

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 is de subsidieregeling voor jonge boeren opengesteld.

De zogenoemde Jonge Landbouwersregeling is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De investeringslijst is uitgebreid en het minimale investeringsbedrag per investering is niet meer aan de orde. Dat meldt het NAJK.

Onderdeel van het GLB

De regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020 en geldt voor boeren tot en met 40 jaar. Doel is het ondersteunen van jonge boeren in het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. De subsidie bedraagt 30% over de investering en is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan verduurzaming op het bedrijf. Het subsidiebedrag bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000.

Provinciaal beleid

De subsidieregeling is provinciaal opengesteld, daarom kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen. De volledige lijst van investeringsmogelijkheden staat op RVO.nl. Vanaf 4 december kan via de website van RVO.nl de aanvraag ingediend worden.

Beheer
WP Admin