<em>Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

Jaarlijkse korting voor crisissteun 1,37%

De jaarlijkse korting op het budget voor directe inkomenssteun wordt 1,37%.

Dat is althans het voorstel van de Europese Commissie. Op die manier wordt de crisispot gevuld die jaarlijks beschikbaar is voor marktondersteuning en andere interventieprogramma’s. Dat meldt nieuwswebsite Agra Europe.

Vergroening buiten beschouwing

De korting wordt jaarlijks ingehouden op het budget voor directe inkomenssteun voor betalingen die meer zijn dan €2.000 per begunstigde. Daarbij blijft de vergroeningspremie buiten beschouwing.

Voor het begrotingsjaar 2017 wordt op die manier een pot gevormd van ruim €450 miljoen. Als het geld niet wordt gebruikt dan gaat het terug in het budget voor directe betalingen. Dat is afgelopen november gebeurd met de gevormde reserve voor 2015. Er waren toen nog genoeg andere ontvangsten, voornamelijk door een forse superheffing, die onder meer is opgebracht door Nederlandse, Duitse en Ierse melkveehouders. Voor het begrotingsjaar 2016 is die bron niet meer aanwezig omdat de melkquotering op 1 april 2015 is afgeschaft.

Kortingspercentage lager

Het kortingspercentage is heel iets lager dan in voorgaande jaren, omdat nu ook het budget van Roemenië en Bulgarije meetelt. De overgangsperiode voor deze landen na toetreding is afgelopen. De raad van Landbouwministers en het Parlement hebben nu tot 30 juni de tijd om het voorstel aan te passen. Gebeurt dat niet dan kan de Commissie zelf het percentage vaststellen.

Beheer
WP Admin