Premium
Christiaan Bondt, eigenaar van Bondt Agro Consult, is teelttechnisch adviseur. Hij vertelt over de voor- en nadelen van druppelirrigatie en fertigatie, zoals de effecten op gewasopbrengst, bemesting, voederwinning en kosten en baten van investering in een dergelijk systeem. - Foto's: Janet Beekman RundveeNieuws

Irrigatie en fertigatie mais, meer teeltzekerheid met minder input

Reacties

  1. Als dit werkt voor mais, zal het zeker zijn vruchten afwerpen in vollegrondgroente en rooigewassen. Misschien is subsoil irrigatie een meer economische methode omdat het binnen halen van de slangen dan niet meer nodig is en bij de grondbewerking autosteer schade kan voorkomen.

Beheer
WP Admin