AkkerbouwAchtergrond

Iraanse aardappeloogst (2)

Zodra de grond in Iran is beregend en de driptape verwijderd, starten de medewerkers van het proefbedrijf snel met rooien. Na 24 uur is de grond weer keihard.

Het rooien gaat op het proefbedrijf met een tweerijige Grimme-voorraadrooier. Daarna worden vrouwen met emmers losgelaten om de aardappelen te rapen en in zakken te doen. De aardappelzakken blijven enkele uren op het land om te drogen en gaan daarna op de vrachtauto naar het koelhuis, zo’n 40 kilometer verderop.

Dit koelhuis is overigens gebouwd als vrieshuis ten tijde van de toenmalige president ayatollah Khomeini. De ayatollah had in zijn wijsheid besloten dat het arme platteland meer ‘vers’ moest eten gedurende de winter, zoals vlees en diepvriesgroente. Helaas was hij vergeten dat er ondertussen alleen nog kleine boeren over waren. De grote, kapitaalkrachtige boeren had hij namelijk bij aanvang van zijn regering al weggewerkt. Deze kleine boeren hadden geen enkele mogelijkheid om de productie op te pakken. De waterbronnen inclusief de pompen waren enkele jaren daarvoor door het regiem onklaar gemaakt om de ‘grote’ boeren te dwingen hun land af te staan aan de bevolking.

Dat betekent nu wel dat er voor onze aardappelen ruimte is in het vrieshuis. Dus poot- en consumptieaardappelen gaan naar het vrieshuis waar de koeling en de vochtvoorziening zijn aangepast om aardappelbewaring mogelijk te maken. De zakken met windgedroogde aardappelen zijn in kisten van 400 kilo omgestort en gestapeld, 5 meter hoog.
Alle kisten waren in de zomer met een hogedrukspuit uitgespoten en daarna in de zon gezet om te drogen en micro-organismen zo veel mogelijk te doden.

Met cultivator knollen bovenhalen

Op het moment dat alle zakken zijn geladen, wordt het land met de triltandcultivator bewerkt om de nog onder de grond liggende knollen boven te halen. Daarna gaan de dames nogmaals het veld over. Niet voor niets. Deze woestijngrond is zo kleverig dat de grond nauwelijks zeeft. Er lagen nog de nodige aardappelen op en onder de grond.

Vrouwen vroegtijdig vastleggen

Het bespreken van de vrouwen moet tijdig gebeuren, want iedere boer heeft op hetzelfde moment dagloners nodig. Zeker net voor de winter om de aardappelen en de bieten te oogsten. Want ook al gaat de oogst bij de commerciële bedrijven met machines, er is veel handwerk zoals kluiten uitlezen voor het inschuren en opzakken. Hier komt bij dat de mannen die er nog zijn op het platteland, het mooie werk als trekker rijden, controlerende taken et cetera voor hun rekening nemen.

Beheer
WP Admin